Gå med i ett politiskt parti

Rådhuset

Foto: Göran Strand

I ett politiskt parti arbetar du tillsammans med andra för det samhälle man tror på i enlighet med de värderingar man har. Partipolitiken ger även dig som individ möjlighet att engagera dig i en personligt viktig fråga.

Delta och påverka

Ordet demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att all makt utgår från folket. I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i. Det är därför viktigt att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. Genom att delta och påverka skapar vi vår gemensamma framtid.

Gå med i politiskt parti

Förutom att nyttja din rösträtt är största möjligheten till delaktighet och påverkan ett medlemskap i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund.

Sidan uppdaterad 2024-05-30