Meet Me Trieste Östersund

Fornborgen, ett boende för ensamkommande barn och ungdomar på Frösön, samarbetar och utbyter erfarenheter med ett liknande boende i Trieste, Italien. Projetet är ett "Erasmus småskaligt partnerskapsprojekt”, som syftar till internationellt perspektiv, erfarenhetsutbyte och att öka kompetensen för de som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar.

Några foton från när Fornborgen besökte Trieste, Montfalcone, 22-24 november 2022

Vuxna och ungdomar i verkstadsmiljö.

Studiebesök på ENFAP yrkesskola högstadiet, där ensamkommande ungdomar får svetsutbildning.

Vuxna i skolmiljö.

Studiebesök på ENFAP yrkesskola, vi träffar rektor och ansvariga lärare för svetsutbildningen.

Bilder på utskrifter med matlagningsrelaterade bilder och italienska ord.

Vi lär oss några ord om matlagning medan vi tillsammans lagar mat och äter med ungdomarna på Timavo.

Reportage 2022-09-28: Östersunds kommun samarbetar med Italien i projekt för ensamkommande barn och unga

Fornborgen, ett boende för ensamkommande barn och ungdomar på Frösön, samarbetar med ett liknande boende i Trieste, Italien.

Nu vill de inspirera andra i kommunen att byta erfarenheter internationellt.

- Möjligheterna med att få kontakter i Europa är jättestora, säger Ulla Landenmark, vägledare och projektledare vid Fornborgen.

Projektet kallas för ett ”Erasmus småskaligt partnerskapsprojekt”. Syftet är att få ett internationellt perspektiv, erfarenhetsutbyte, samt att öka kompetensen för de som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar.

- Vi kommer genom projektet att kunna lära av varandra och samtidigt få väldigt värdefull erfarenhet av att jobba med europeiska projekt, säger Ulla Landenmark och fortsätter:

- Vi kommer prata om respektive lands externa förutsättningar och det övergripande strategiska arbetet med ensamkommande. Utifrån det kommer vi sen att dela erfarenheter, lyfta goda exempel, och sätta samman en handbok med vad båda parter har lärt sig under projektets gång.

Vill uppmuntra andra att söka internationellt utbyte inom EU

I slutet av oktober kommer representanter från Italien till Östersund, och i slutet av november är det i stället representanter från Östersunds kommun som reser till Italien.

Nu vill Ulla Landenmark uppmuntra fler anställda inom Östersunds kommun att söka sig till internationella samarbetsprojekt.

- Min personliga önskan är att vi blir många fler från kommunen som vet om möjligheterna och får lära känna andras verksamheter internationellt inom EU. Vi vuxna kan byta erfarenheter med andra i Europa som har liknande uppdrag som vi har, och vi kan också låta våra ungdomar få åka på utbyte, och ta emot ungdomar hit till oss. Det handlar både om yrkesutbildning, vuxenutbildning, och också projekt för ungdomsorganisationer. Ulla Landenmark avslutar:

- Det finns jättestora möjligheter för oss alla att ta del av partnerskapsprojekt i EU och vi vill gärna inspirera fler att göra utbyten och få värdefulla internationella kontakter.

Reportage 2022-10-26: Besök från Italien i internationellt projekt för ensamkommande unga

Ett boende för ensamkommande barn och ungdomar på Frösön samarbetar med ett liknande boende i Trieste, Italien. Just nu är tre representanter från Italien på besök i Östersund.
- För oss är det fascinerande att se hur ni arbetar här i Östersunds kommun. Här har de ensamkommande ungdomarna möjlighet att laga mat själva, eller till och med ha en kompis som övernattar på boendet. Det vore omöjligt i Italien, säger italienska Sara Catherine Benuch.

Gabriel Schuliaquer (Italien), Ulla Landenmark, Ida Husby, Sergio Serra (Italien) och Sara Catherine Benuch (Italien) delar sina erfarenheter av att arbeta med ensamkommande barn och ungdomar.

Projektet kallas för ett ”Erasmus småskaligt partnerskapsprojekt”. Syftet är att få ett internationellt perspektiv, erfarenhetsutbyte, samt att öka kompetensen för de som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar.

- Vi pratar om respektive lands externa förutsättningar och det övergripande strategiska arbetet med ensamkommande barn och ungdomar, säger Ulla Landenmark, vägledare och projektledare vid boendet Fornborgen.

Tre italienska representanter på studiebesök i Östersund under en vecka

Denna vecka befinner sig tre representanter från det italienska boendet för ensamkommande barn och ungdomar i Östersund. Sara Catherine Benuch, Sergio Serra och Gabriel Schuliaquer, berättar alla att de värdesätter erfarenhetsutbytet med Östersunds kommun. Och de är särskilt imponerade av hur stor frihet under ansvar de ensamkommande ungdomarna på Fornborgen har möjlighet till.

- I vårt kooperativ är det personal som lagar mat åt de ensamkommande pojkarna, städar åt dem, tvättar åt dem och så vidare. Det är en enorm skillnad mot för hur ni har det här i Sverige där de får möjlighet att vara mer självständiga och oberoende vilket jag tycker är helt fantastiskt, säger Sara Catherine Benuch från Italien.

”Väldigt lärorikt”

Ida Husby, vägledare vid Östersunds kommun, tycker även hon att erfarenhetsutbytet med de italienska kollegorna är givande.

- Det är väldigt lärorikt och spännande att se hur de har ett helt annat system att arbeta utifrån än vad vi har, säger hon.

I slutet av november är det dags för representanter från Östersunds kommun att resa till Italien, och där fortsätta dialogen med de nyfunna italienska kollegorna.

- Utifrån det kommer vi sen att dela erfarenheter, lyfta goda exempel, och sätta samman en handbok med vad båda parter har lärt sig under projektets gång, avslutar Ulla Landenmark.

Sidan uppdaterad 2023-12-27