Solceller

Intresset för solceller ökar i takt med att de blir allt effektivare. De senaste åren har vi i Sverige fördubblat solcellskapaciteten varje år.

Tecknad bild på ett landskap med solceller.

I Sverige har solceller använts sen 70-talet. I början användes mest fristående system utan möjlighet att ansluta till elnätet, ofta i sommarstugor, båtar och husvagnar. De fristående systemen har fortfarande en stabil marknad i Sverige, men solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet blir allt vanligare.

Det är tack vare att tekniken blivit billigare, och att du som vill producera el från solen idag kan få stöd på olika sätt. Bland annat genom statligt investerings stöd.

Energi - och klimatrådgivning

Vill du också bli din egen elproducent? Allt fler jämtar upptäcker fördelarna med solceller. Och vi förstår varför - det är en frihet att producera el till sitt eget hushåll och drivmedel till sin egen bil. Energi- och klimatrådgivarna ger dig kostnadsfri och opartisk och rådgivning.

Bra att veta om solceller

Behöver jag bygglov för solceller?

När man ska sätta upp solceller behövs normalt inte bygglov, men är huset av kulturhistoriskt värde eller om solcellerna inte monteras slätt på taket kan bygglov behövas.

ÄveN om inte bygglov krävs så kan det krävas en anmälan om ändring i brandskydd för flerbostadshus, radhus, kontor oh andra byggnader än fristående villor. Kontakta plan och bygg genom kundcenter om du har funderingar kring detta.

Hur mycket el blir det?

Det finns två sätt att tillvara på solens energi:

  • Solfångare som producerar varmvatten som du kan använda till att ta en varm dusch eller annat.
  • Solceller som producerar el som du kan använda till matlagning, belysning och annat.

En vanlig villaanläggning kan vara på 10 KW och är ungefär 60 kvadratmeter stor. Den kostar runt 150 000 kronor och ger cirka 9 000 kilowattimmar under ett år i jämtländskt klimat.

Överbliven el

När solen skiner producerar du din egen el, men när solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt.

Producerar du mer el än vad du förbrukar kan elen gå in på elnätet. För att kunna mata in elen på elnätet och få betalt för den måste du installera en mätare som ger timvärden på levererad el.

Stöd för solceller

I dagsläget kan du som privatperson få det gröna skatteavdraget på 15 procent på den totala kostnaden på din solcellsanläggning. Om du vill installera batterier till din anläggning får du 50 procent i skatteavdrag för batterierna.

Det sker som ett avdrag direkt, och är inte ett bidrag som söks separat. Du måste ha haft en inkomst i Sverige under året, som du har skattat för, för att kunna få skatteavdraget.

Solceller kan utgöra en ökad risk vid räddningsinsatser.

Solceller kan vara svåra att stänga av under drift, vilket kan skapa fara för räddningspersonal vid insatser. Räddningstjänsten har tagit fram vägledning och rekommendationer som underlättar möjligheterna för räddningsinsatser i byggnader med solcellsinstallationer och batterilagringssystem.

Läs mer hos Jämtlands Räddningstjänst förbund.

Solkartan

Solkartan har tagits fram av Metria AB på uppdrag av Östersunds kommun och är till för dig som funderar på att installera solceller. Med hjälp av solkartan kan du göra en första bedömning om det är en bra idé att sätta upp solceller på ditt tak. Med hjälp av den kan du uppskatta hur mycket solen strålar på just ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att installera solceller på och även hur mycket el du skulle kunna producera på ett år.

Kartan är inte exakt, utan är bara ett hjälpmedel för en första bedömning, Om du bestämmer dig för att skaffa solceller är det därför viktigt att göra en besiktning på plats för att få en helt korrekt bild av förutsättningarna.

Hur funkar det?

Solkartan har tagits fram genom att beräkna den genomsnittliga solinstrålningen per kvadratmeter takyta under ett år. Hur stor del av solinstrålningen som når taken beror dels på takens lutning och dels vilket väderstreck taket vetter mot.

Taken som vi har räknat på är förenklade. Det innebär att alla detaljer som små takkupor och skorstenar inte finns med. Kartan tar heller inte hänsyn till eventuella skuggeffekter från omgivande träd, byggnader eller liknande.

Använd solkartan så här

Hitta din byggnad genom att zooma och dra i kartan, eller sök på adressen.

Färgskalan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Rött indikerar en hög potential, och blått en lägre potential.

Solkartan

Solkartan är inte helt perfekt

Värt att ha i åtanke är att solkartan bygger på de byggnader som fanns 2017 och laserskanningen gjordes mellan 2012-2014. Byggnader som inte fanns när datainsamlingen gjordes får därför felaktiga resultat.

Vissa svarta tak får inte något resultat av laserskanningen, vilket också kan ge upphov till felaktiga resultat. Ett felaktigt resultat syns i kartan som tak marmorerade med alla färger i skalan. 

Flygbild över ett bostadsområde med färgade rutor över taken, vissa melerade i alla färger och vissa gula och gröna.
Sidan uppdaterad 2024-04-30