Kommunen med i unikt projekt för boenderådgivning

Att bo rätt blir allt viktigare när man blir äldre. Under våren 2018 genomförde kommunen tre workshops på temat "Bo bra på äldre dar". Nu medverkar man i ett unikt projekt med målet att ta fram webbaserad boenderådgivning.

Bild från en av boendrådgivningsträffarna. Flera äldre sitter runt ett bord och tittar på person som visar ett bildspel.

Kan jag bo kvar? Hur kan jag underlätta vardagen? Hur ska det fungera ekonomiskt?

- På äldre dar förändras ofta hälsan och de ekonomiska förutsättningarna och då blir frågor som har med bostaden och hur man lever sin vardag extra viktiga, berättar Magnus Zingmark, på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Magnus är ansvarig för forskning och utveckling med fokus på kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbetet. En viktigt del i det uppdraget är att underlätta för medborgarna att planera sitt framtida boende.

Kommunen har genomfört workshops på temat, på tre av kommunens mötesplatser. Många äldre personer kom dit och många frågor kretsade kring ekonomi och tillgång till tillgängliga bostäder.

- Vi är noggranna med att understryka att det inte finns något facit för vad som är "rätt" val. För vissa handlar det om att se över sin nuvarande situation och bo kvar. För andra handlar det om att flytta till en mer tillgänglig bostad, förklarar Linda Löwenmark från Vård- och omsorgsförvaltningen, som medverkade på vårens workshops.

- Oavsett vad man väljer finns det mycket man kan göra för att underlätta sin situation till exempel genom att nyttja kommunens fixartjänster, söka bostadstillägg eller få kunskap om vilka hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Första testkommun för borådgivnings-app

"Att leva senare delen av livet - På Rätt Plats" är namnet på ett forskningsprojekt på Lunds Universitet där Östersunds kommun deltar. Syftet är att utveckla en webbaserad applikation som ska bli ett stöd för att planera sitt framtida boende.

Målgruppen är i första hand personer från pensionsåldern. Men även anhöriga och personal kommer att kunna använda appen som stöd i samtal om bostadens betydelse för ett hälsosamt åldrande.

Östersund är första testkommun. Under 2018 har nio seniorer från kommunen träffats i en forskningscirkel för att diskutera vilka behov en sådan här tjänst ska kunna möta.

- Vi är väldigt glada för samarbetet med Östersunds kommun och vi har fått ovärderlig information från de seniorer som deltagit, säger Marianne Granbom, forskare från Lunds universitet och ansvarig för projektet.

- På Rätt Plats är inte bara en flytt-rådgivning, det är lika mycket en bo-kvar-rådgivning, fortsätter hon. Vi tror att allra viktigast är att "På Rätt Plats" kommer vara ett stöd för att fundera kring sin boendesituation och att kunna planera för ett gott boende många år framöver. Om och om igen, får vi höra "de här frågorna borde man tänka på tidigare".

Prototyp testas

En första prototyp håller på att utvecklas, och villiga Östersundsbor bjuds in för att prova den. Projektet är unikt. Det finns inget liknande i Sverige, trots att fler och fler kommuner börjar uppmärksamma behovet.

- Projektet är unikt också på ett internationellt plan, berättar Marianne Granbom. Vi har fått kontakt med forskare från Storbritannien, som bedriver rådgivning per telefon. Det blir ett spännande samarbete där vi kan ta del av deras erfarenheter när vi nu utvecklar detta i Sverige.

Länktips:

Bo bra på äldre dar

Fixartjänster

Pensionsmyndigheten - om bostadstillägg

Stöd du kan få från kommunen - en översikt

Sidan uppdaterad 2024-06-18