Bo bra på äldre dar

Hus i grönska.

På den här sidan hittar du information för dig som funderar kring din egen eller någon närståendes boendesituation.

”Ska jag bo kvar eller flytta?”

Det är en fråga som många ställer sig någon gång under åldrandet. För att få de bästa möjligheterna att kunna tänka igenom hur man vill ha det framöver, är det bra att skaffa sig kunskap om vad det är som faktiskt påverkar möjligheterna att bo bra på äldre dar.

Boendet – utgångspunkt för aktivitet i vardagen

Hur vi bor kan betyda mycket för hur vi trivs och hur vi mår. Det handlar om platsen vi bor på, men också om hur bostaden och närområdet bidrar till möjligheter att kunna göra det vi vill och behöver göra.

Bostaden ska passa ditt liv, dina intressen, din hälsa och din ekonomi. Under senare delen av livet förändras ofta både hälsan och ekonomin för oss själva och människor i vår närhet. Därför är det viktigt att tänka över sin boendesituation och att skaffa kunskap om vilka möjligheter som finns för att bo bra på äldre dar.

Sidan uppdaterad 2024-05-02