Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en upphandlande myndighet – som Östersunds kommun, prövar om en privat aktör kan driva kommunalt finansierad verksamhet istället för kommunen.

Meningen med konkurrensutsättning är att bredda antalet utförare för att nå bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Konkurrensutsättning enligt LOU

Konkurrensutsättning enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), är den vanligaste metoden som i korthet innebär att kommunen bjuder in uppdragsföretag att lägga anbud för att driva en viss verksamhet som kommunen tidigare skött.

Konkurrensutsättning enligt LOV

Det finns också tjänster som kommunen konkurrensutsätter där valfriheten gäller medborgaren och inte kommunen. Ett sådant exempel är hemtjänst, som regleras genom Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Vård- och omsorgsförvaltningen inom Östersunds kommun har:

Sidan uppdaterad 2024-06-11