Publicerad 2021-03-21

Förskolan Kärven stänger på grund av personalbrist 22 - 26 mars

På grund av hög sjukfrånvaro och misstankar om covid-19-smitta bland personalen, vilket leder till personalbrist, har kommunen beslutat att stänga förskolan från och med 22 mars till och med 26 mars.

Förskolan kommer bara att erbjuda omsorg till barn vars båda vårdnadshavare har så kallade samhällsviktiga tjänster.

Personalen kommer att få testa sig för covid-19 under måndag och torsdag.

Alla vårdnadshavare till barn som går på förskolan har fått information via Tempus under söndagen.

För frågor och mer information

Karin Flodin, förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen, 063-14 06 44

Sidan uppdaterad 2021-03-21