Ikoner för tillgänglighet

Östersunds kommun presenterar tillgänglighetsinformationen för våra offentliga lokaler med hjälp av nio olika ikoner.

Saknas ikonerna på respektive sida så innebär det att tillgängligheten inte kan garanteras.

Beskrivning av ikonerna

Hörselteknisk utrustning

Hörselteknisk utrustning

 • Hörselslinga
 • Mikrofon
 • Mobil utrustning
Tydlig skyltning

Tydlig skyltning

 • Pictogram (för att förstärka betydelsen där det är relevant)
 • Kontrast
 • Taktila (upphöjd relief)
 • Placering i ögonhöjd
 • Storlek
Bemannad reception

Bemannad reception

Parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga

Parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga

 • Inom 25 meter från entrén
Toalett med plats för eldriven rullstol

Toalett tillgänglig för personer som använder eldriven rullstol

 • 220x220 centimeter, storlek
 • 90 centimeter på både sidor om stolen
 • Armstöd på båda sidor om toalettstol
Entré och entréhall tillgänglig för rullstolsburen

Entré och entréhall tillgänglig för rullstolsburen

Gångväg tillgänglig

 • Ej trappsteg eller branta lutningar

Entrédörr tillgänglig

 • I marknivå eller med ramp
 • Dörröppning minst 84 centimeter

Dörröppnare

 • 80 centimeter över golv, minst 70 centimeter från dörr
 • Fritt från tröskel
 • Max 25 millimeters tröskel

Invändigt

 • Reception, toalett och hiss kan nås utan att passera trappsteg
Tillgänglig hiss

Tillgänglig hiss

 • Hisskorg är minst 110x140 centimeter
 • Dörrautomatik
 • Taktila knappar (upphöjd relief)
 • Taltjänst i hiss
Ledarhund välkommen

Ledarhund välkommen

Ska vara standard och innefattar:

 • Ledarhund
 • Servicehund
 • Signalhund
Kontrastmarkering

Kontrastmarkeringar

 • Kontraster på till exempel glasytor
 • Markeringar av trappor, nivåskillnader och dylikt
Könsneutrala omklädningsrum

Könsneutrala omklädningsrum

Sidan uppdaterad 2024-04-26