Publicerad 2021-03-23

Pandemitrötta vårdnadshavare har blivit ett arbetsmiljöproblem i skola och förskola

Personalen inom förskolan och skolan vittnar om att många vårdnadshavare inte längre följer reglerna som finns för att minska smittspridning. Bemötandet från vårdnadshavare kan bli otrevligt för personal som påpekar detta.

Sedan en tid tillbaka har problemet med att vårdnadshavare inte följer rådande regler och restriktioner förvärrats. Personalen upplever att de bemöts med bristande hänsyn från vårdnadshavare, både inom skola och förskola, vilket är slitsamt i en redan pressad situation.

- Det är oerhört viktigt att vi tar detta på allvar. Det handlar om vår personals arbetsmiljö, och våra chanser att faktiskt minska smittspridningen och fortsätta hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

- Vi har varit tvungna att stänga några förskolor under kort tid pga smitta och jag förstår att det är frustrerande för föräldrar som då måste vara hemma med sina barn med kort varsel. Om vi alla hjälps åt och fortsätter vara försiktiga kommer vi inte behöva stänga. Alla måste ta sitt ansvar, fortsätter Anders Wennerberg.

Exempel på beteenden från vårdnadshavare som inte är okej:

  • Vårdnadshavare tar med sig andra vuxna eller äldre syskon och respekterar inte att vi begränsat antalet personer i kapprum med motivering "de är med mig".
  • Vårdnadshavare går in i andra avdelningars kapprum för att prata med bekanta.
  • Vårdnadshavare går in i förskolan eller skolan (matsal, in på avdelning eller genom avdelningar för att ta sig till en annan) trots att vi bett dem att inte göra det. De ska istället ringa eller sms:a om de glömt något eller vill prata enskilt med en vuxen och "boka tid".
  • Barn hämtas inte skyndsamt när de rings hem för att de har symtom, utan det har hänt att personal fått vänta i upp till två timmar.
  • Personal som går ut med förtydliganden och uppmaningar att följa rekommendationerna möts av en tråkig attityd.

Personalen har mandat att skicka hem barn och elever som har symtom, ändå möts de av otrevliga och ibland hotfulla vårdnadshavare. Inga barn eller elever som har något av de vanliga symtomen vid förkylning ska vara i skolan eller förskolan. Även infektioner som inte är covid-19 ställer till problem med personal som måste testa sig, stanna hemma i väntan på test eller så länge hen själv har symtom.

- Personalen gör bedömningar utifrån sina förutsättningar. De försöker göra det de kan för att hindra smittspridningen av covid-19 och alla andra infektioner. Om de upplevs som överdrivet försiktiga så vädjar vi ändå om förståelse för det för att vi gör det vi kan för att hålla förskolor och skolor öppna, säger Elisabet Uitto, verksamhetschef för förskolorna.

Varför tror ni att det ser ut som det gör?
- Det är inte svårt att förstå att föräldrar, liksom alla andra, är trötta efter ett års pandemi och hur det har påverkat vardagslivet. I deras perspektiv kan det förstås ha blivit mycket vab på grund av restriktionerna, och det kan vara lockande att tänja på gränserna för när det är okej att lämna barnen på förskolan igen, eller lämna barn som ännu inte är jättesjuka, säger Elisabet Uitto.

Vad önskar ni av vårdnadshavarna?
- Våra regler är tydliga, och de är till för att minska smittspridningen hos vår personal, våra barn och samhället i stort. Vår personal har gjort stora insatser under året för att få våra verksamheter att fungera som vanligt trots det rådande läget, och de är såklart också less, och önskar att det var på ett annat sätt. Det vi behöver nu är att vi alla hjälps åt att hålla ut tills läget är annorlunda. Det gör vi genom att vår personal kan fokusera på det viktigaste, barnen, och slippa hantera de bekymmer och konflikter som uppstår när vårdnadshavare inte håller sig till reglerna, eller ifrågasätter dem. Det önskar vi att alla kan klara, oavsett hur less man är på pandemin, säger Elisabet Uitto.

Kontakt:

Elisabet Uitto, verksamhetschef för förskolor i Östersunds kommun

Telefon: 070 191 71 97

Mejl: elisabet.uitto@ostersund.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-03-23