Publicerad 2021-05-10

För att hålla verksamheterna öppna sänker vi antalet timmar i förskola och fritidshem för vissa grupper

För att minska risken för att helt behöva stänga förskolor och fritidshem vid hög personalfrånvaro, begränsar vi nu det antal timmar vissa grupper får ha sina barn i omsorg. Det handlar om grupper som tidigare blivit erbjudna förskola och fritidshem i större omfattning än vad lagen kräver.

I de fall där vi inte har behövt gå så långt som till att stänga verksamheter på grund av personalbrist, har läget ändå varit ansträngande för vår personal. Många rektorer och fackliga företrädare vittnar om ett mycket svårt läge på förskolor och fritidshem, då personalfrånvaron är hög. Beslutet om att dra ner på antalet timmar hos de aktuella grupperna tas också av omtanke om våra medarbetare, och för att vi ska kunna leva upp till de krav som ställs på oss enligt arbetsmiljölagen.

Beslutet togs av Barn- och utbildningsnämnden den 6 maj och det gäller från måndag 17 maj till och med tisdag 31 augusti.

Detta innebär beslutet:

Förskola

Barn vars vårdnadshavare arbetar deltid, är permitterade på deltid eller studerar på deltid.

Dessa barn har tidigare erbjudits 25 timmar i veckan på förskolan oavsett omsorgsbehov. Nu kommer dessa barn att erbjudas omsorg i den omfattning vårdnadshavarens arbetstid eller studietid, plus res-tid kräver. Det vill säga om vårdnadshavaren är ledig ska också barnet vara det.

Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa

Dessa barn har hittills erbjudits 25 timmar i veckan på förskola. Dessa barn erbjuds nu 15 timmar i veckan.

Fritidshem

Elever vars vårdnadshavare är föräldralediga med syskon, arbetssökande eller permitterade.

Dessa elever har hittills fått vara på fritids upp till 10 timmar per vecka. Det nya beslutet innebär att dessa elever inte får använda sin plats på fritidshem under den period som beslutet gäller.

De grupper som inte får använda sin plats under perioden får behålla sin plats men behöver inte betala för den.

Bakgrunden till beslutet

Är att vi på senare tid har varit tvungna att stänga förskolor och fritids, då många i personalen varit frånvarande på grund av pandemin. De enheter som har varit stängda har endast kunnat erbjuda om-sorg till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner. Det innebär att andra barn, som har rätt till omsorg enligt skollagen, inte har fått komma till förskolan eller fritids.

Mer information

Karin Flodin, förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen, telefon 063-14 30 00

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-05-10