Publicerad 2021-05-26

”Ett viktigt steg för att förbättra trafiksituationen i Lillänge”

Östersunds kommun har under en tid utrett olika alternativ och möjligheter att förbättra trafiksituationen i Odenskog/Lillänge. Dagens besked att betongstationen är såld till en aktör som vill utveckla området för handel är en viktig del för att få till en bra lösning för trafiken.

Karta
– Försäljningen innebär ett perfekt tillfälle för att börja åtgärda trafiksituationen, vilket i första steget innebär att avlasta stora Lillänge-rondellen i första hand, och få ett bättre flöde in och ut ur handelsområdet, säger Tore Åberg, sektorchef på Östersunds kommuns tekniska förvaltning.

Direktiv från politiken är att gemensamt med den nya ägaren av Betongstationen söka ett planbesked för hela området inklusive den kommunala marken som ligger i anslutning till fastigheten.

Syftet är att detaljplanera allt i ett sammanhang. Planen kommer förutom handelsytor innehålla en ny relativt stor rondell på Hagvägen, som avlastar rondellen vid E14, och en anslutning till handelsområdet via en ny lokalgata (se bild).

– Nu ansöker vi om ett planbesked som kommunstyrelsen får ta ställning till i september, säger Bengt Gryckdal, områdeschef på mark- och exploatering.

Efter politisk beslut kan detaljplanearbetet starta hösten 2021 och i det planarbetet ska det också utredas om det behövs en ny rondell på Stuguvägen för att ansluta till Körfältsvägen.

Ovanstående arbete är kostnadsbedömt till cirka 20–25 miljoner kronor och behöver tas upp i kommande investeringsbudgetar.

– Utredningen kring trafiksituationen ger också förslag på fler lösningar för trafiken i Odenskog. Men vi ser alltså det här som ett stort och viktigt första steg, säger Tore Åberg.

För mer information, kontakta:

Pär Jönsson, kommunalråd (M): 070–896 84 00
Ansvarig för näringsliv, etableringar och infrastruktur

Bosse Svensson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande (C): 076–816 48 48

Niklas Daosson, kommunalråd (S): 070–236 38 70

Tore Åberg, sektorchef GataFritid: 063–14 30 58

Bengt Gryckdal, områdesschef mark- och exploatering: 070–382 14 76

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-06-04