Publicerad 2021-06-18

Studenter inventerar träd på uppdrag av kommunen

Kommunen har fått frågor från medborgare om planerad trädfällning, eftersom de noterat aktivitet i stadens parker. I själva verket är det två universitetsstudenter som hjälper kommunen med att inventera träd, med syftet att underlätta planering och skötsel av träden i framtiden.

Parkträd i centrala Östersund först ut

Studenterna Frida Lundgren, blivande landskapsingenjör, och Agnes Jonasson, snart färdig landskapsarkitekt, kommer från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. I åtta veckor kommer de att vara ute och inventera träd i kommunens parker. Deras uppgift är att artbestämma och undersöka träden. De mäter bland annat stamomfånget och tittar på trädets vitalitet och om det har några skador.

De har börjat med de större parkerna i centrala Östersund där det finns ett åldrat trädbestånd och kommer jobba sig utåt i stadsdelarna så långt de hinner.

Träden digitaliseras i databas

De inventerade träden blir grunden i en träddatabas för de träd kommunen förvaltar, och den kommer att ge en övergripande bild av vilka träd som finns och hur de mår. Databasen är tänkt att användas till exempel vid planering av skötsel och förnyelse av träden och för att rapportera åtgärder som genomförs, till exempel beskärning.

- Att ha uppgifter om träden i ett digitalt system kommer att underlätta och spara tid när vi jobbar med både planering och skötsel av träden, säger Frida Larsson, stadsträdgårdsmästare på Östersunds kommun.

Projektet att digitalisera trädbeståndet är en del av kommunens treåriga satsning Digiresan, som syftar till att med hjälp av digitala lösningar skapa en enklare vardag för både medborgare och kommunens medarbetare.

Hur går inventeringen till?

Frida och Agnes har med sig surfplattor med en inventeringsmodul i form av en karta där befintlig information om träden finns inlagd. Den befintliga informationen kommer från laserscanning och visar en punkt med krondiameter och trädets höjd. Sedan kompletterar Frida och Agnes med foton på träden, eventuella skador och annan relevant information.

De har också en GPS-förstärkare med sig för att kunna kontrollera så att positionen stämmer och lägga in träd som eventuellt fattas i underlaget. Det kan till exempel vara nyplanterade träd som är för små för att komma med vid laserscanningen.

Bedömning utifrån vedertagen metod

Bedömningen av skador och vitalitet utgår från en vedertagen metod, Alnarpsmodellen och SIS-standard för trädvård. De fyra olika bedömningar som görs är vitalitet, skador på krona, skador på stam och skador på stambas/rot. För varje område ges betyg på en fyrgradig skala.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Frida Larsson, stadsträdgårdsmästare Östersunds kommun, telefon: 063-14 43 70

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-06-18