Publicerad 2021-10-01

Nu är det klart – Östersund är en av 23 svenska städer som går före i klimatomställningen

Östersund är en av 14 nya städer som beviljas stöd för klimatomställningen av Energimyndigheten. Totalt är det 23 städer som nu kraftsamlar tillsammans med Viable Cities och fyra myndigheter för klimatneutrala och hållbara städer.

Stort steg i rätt riktning

– Vi har bedrivit ett aktivt och målinriktat klimatarbete i Östersunds kommun under lång tid. Att få del av Viable Cities finansiering och stöd för de åtgärder vi vill genomföra är väldigt bra. Det betyder att vi kan öka hastigheten i vårt arbete för att nå målen om en fossilfri kommun och på sikt uppnå klimatneutralitet, säger Kerstin Arnemo, klimatansvarig ledamot i kommunstyrelsen Östersunds kommun (C).

Den 1 oktober startar den andra fasen av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Då kommer 23 svenska städer att arbeta tillsammans för att gemensamt hitta lösningar på de enorma samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär.

– Det här är ett stort steg i rätt riktning för klimatomställningen, både i Östersund och nationellt, säger Anne Sörensson, klimatstrateg på Östersund kommun.

Största satsningen hittills

Satsningen är Sveriges hittills största på klimatomställningen i städer, med en total budget om över 200 miljoner kronor. Olga Kordas, programchef Viable Cities, betonar att uppväxlingen betyder mycket för arbetet framåt.

– Många av de här städerna har redan kommit imponerande långt i klimatomställningen. Nu måste vi utveckla nya arbetssätt så att de lösningar som finns kan omsättas snabbt och av fler. Vi har inte tid att prata längre – nu måste vi göra, göra, göra, säger hon.

– Det omställningsarbete som vi gör tillsammans inom Viable Cities är otroligt viktigt, och ger ringar på vattnet både här i Sverige och i EU. Därför är det mycket glädjande att kunna välkomna ytterligare 14 städer som tillsammans med de tidigare nio banar väg för framtidens hållbara städer, säger Robert Andrén, generaldirektör vid Energimyndigheten.

Vad händer nu

För att hålla tempo kommer alla städer att bjudas in till en samskapande process under hösten. Bland annat kommer de att medverka i processen för arbetet med Viable Cities Klimatkontrakt 2030 – ett unikt verktyg som konkretiserar vad städer och myndigheter åtar sig och genomför för att accelerera klimatomställningen.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Anne Sörensson, klimatstrateg och projektledare Östersunds kommun, telefon: 070-600 51 31

Om Viable Cities

Städer som är med i Viable Cities

Städer i våg 1 (med sedan fas 1)

Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, VäxjöStäder i våg 2

Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro, Östersund


Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 och med verktyget Klimatkontrakt 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Viable Cities, som samordnas av KTH, pågår till och med 2030. Läs mer på viablecities.se.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-10-01