Publicerad 2021-10-11

Medborgardialoger riktat till medborgare över 65 år

Under oktober och november genomför Östersunds kommun fem medborgardialoger riktat till medborgare över 65 år. Detta för att få veta mer om hur de upplever att det är att leva i Östersund.

- Dialogerna syftar till att öka äldres inflytande när det gäller frågor som har stor betydelse för ett aktivt och hälsosamt liv, säger Åsa Wallin, Projektledare vid Östersunds kommun.

Dialogerna är en del i ett större arbete för att göra Östersund till en bättre kommun att leva och åldras i för både äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vid dialogerna kommer medborgare och politiker att prata om allt från utemiljöer, transporter och bostäder till social delaktighet.

- Vi ser fram emot att få möjlighet att träffa medborgarna och lyssna in hur de ser på Östersunds kommun idag. Det ger kommunens politiker kompletterande underlag inför framtida beslut, säger kommunalråd Stephen Jerand.

Fånga upp hur äldre upplever att det är att leva i Östersund

Förutom dessa dialoger har kommunen använt flera andra metoder för att fånga upp hur äldre upplever att det är att leva i Östersunds kommun. Bland annat genomförde man under fjolåret en större enkätundersökning och olika telefonintervjuer.

- Det är viktigt att kommunen driver det här utvecklingsarbetet tillsammans med målgrupperna då de har kunskap om vad som redan fungerar bra och vad som behöver förbättras, säger Stephen Jerand.

Medborgardialogerna kommer att genomföras i följande geografiska områden:

  • Hornsberg (Hornsbergskyrkan)– tisdag 12 oktober kl. 13.00-15.30
  • Körfältet (Mötesplats Reveljen)– onsdag 13 oktober kl. 13.30-16.00
  • Centrala stan (Mötesplats Prästgatan 58)– fredag 15 oktober kl. 9.00-11.30
  • Lit – (Kyrksalen i Lit) - tisdag 2 november kl. 13.00-15.30
  • Odensala (Odensalakyrkan) – onsdag 3 november kl. 9.00-11.30

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Wallin, Projektledare för Projekt Åldrandevänlig kommun vid Östersunds kommun , telefon: 070- 692 66 44

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-10-11