Publicerad 2021-11-19

Översyn av brandskyddet inom Sektor funktionshinder

Östersunds kommun, tillsammans med Räddningstjänsten Jämtland, ser över brandskyddet inom Sektor funktionshinders olika former av boenden, till exempel bostad med särskild servis, korttidsboende och elevhem.

Bakgrunden till detta är att Boverkets regler för brandskydd förändras över tid och det är dags att uppgradera eller utveckla det brandskydd som redan finns dessa boenden.

Utifrån en kartläggning av samtliga boenden visar det sig att de flesta har ett behov av åtgärder.

Åtgärdernas omfattning är väldigt olika för varje enskilt boende. Vissa kräver små åtgärder och andra större. Vissa är inte möjliga att åtgärda och kommer att ersättas med nya boenden.

Detta är ett omfattande arbete som började 2019 och beräknas pågå under flera år.

För mer information:

Robert Brandt, förvaltningschef, Östersunds kommun: 063-14 32 82

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-11-19