Publicerad 2021-12-16

Rödhakevägen 3 och Storfjälls­vägen 22 är årets vinnare av Vård- och omsorgs­förvaltningens kvalitetspris

Det blev LSS-boendena på Rödhakevägen 3 och Storfjälls­vägen 22 som vann 2021 års kvalitetspris, som utdelas av Östersunds kommuns Vård- och omsorgsnämnd.

Motiveringar för 2021 års vinnare

LSS-bostaden Rödhakevägen 3

"Med hög ambitionsnivå, kontinuerligt förbättringsarbete och pedagogisk anpassning av individstöd är Rödhakevägen 3 en förebild för andra verksamheter. Under pandemin och stängningen av daglig verksamhet har Rödhakevägen 3 på ett strukturerat sätt skapat delaktighet och förutsättningar för en stimulerande och aktiv sysselsättning för medborgarna. Regelbundna utomhus- och inomhusaktiviteter som innehållit bland annat fysisk aktivitet och skapande har varit uppskattat".

LSS-bostaden Storfjällsvägen 22

"Personal och chef på Storfjällsvägen 22 har tillsammans med medborgarna, på ett föredömligt sätt och med goda resultat implementerat en medveten satsning på fysisk aktivitet och hälsa med hjälp av bland annat en digital app. Utgångspunkten för satsningen har varit deltagandet i ett avslutat projekt tillsammans med Mittuniversitetet runt hälsa. Ett år efter projektet har Storfjällsvägen 22, med uthållighet och strukturerat arbete, lyckats skapa en uppskattad och hållbar 'modell' som kan ge förutsättningar för god hälsa".

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris

Vård- och omsorgsnämnden delar varje år ut ett kvalitetspris till en verksamhet inom vård och omsorg. Syftet med kvalitetspriset är att det ska stimulera till utveckling och förbättra kvaliteten inom vård och omsorg. Prissumman för 2021 är 35 000 kronor.

Vem kan få kvalitetspriset?

För att få priset ska man ha gjort något som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av. Det kan handla om nya arbetssätt eller metoder som riktar sig direkt mot brukarna. Men det kan också gälla sådant som riktar sig till personalen, eftersom en bra arbetsmiljö och låga sjuktal också är till nytta för brukarna.

Tanken med Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som gjort något utöver det vanliga.

Kontakt:

Maria Nilsson
Enhetschef, Rödhakevägen 3
063-14 31 22

Erika Holmqvist
Enhetschef, Storfjällsvägen 22
073-271 19 05

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2021-12-16