Publicerad 2022-01-10

Nu finns kostnadsfria mensskydd på kommunens grundskolor med åk 4-9

Mellan januari – mars 2022 kommer det under en testperiod finnas ett antal så kallade menssäkrade toaletter på skolorna, med tillgång till bindor och tamponger.

Att en toalett är menssäkrad innebär att det utöver toalett även finns:

  • mensskydd (tamponger och bindor)
  • handfat och handtvål
  • en sopkorg

Testperiod under januari – mars 2022

Under januari till mars 2022 sker en testperiod. Därefter ska kommunen utvärdera användningen genom att lära av vad skolan och eleverna tyckt. Eleverna kommer då få möjlighet att lämna sina synpunkter via en enkät.

För en jämlik och likvärdig rätt att delta i skolans verksamhet

Under hösten 2021 beslutade Kommunstyrelsen att under en testperiod köpa in mensskydd till kommunens samtliga grundskolor (med elever från åk 4 till åk 9).

- Kostnadsfria mensskydd för elever ger en jämlik och likvärdig rätt att delta i skolans verksamhet, såväl ur ett ekonomiskt som socialt perspektiv. Mensskydd i skolan gör det även enklare och tryggare för de elever som har mens. Inte minst för unga personer, vars mens kan vara oregelbunden. Det kan vara ett stort ansvar att alltid komma ihåg att ha med sig mensskydd, säger Elin Fluur, utvecklingsstrateg på Östersunds kommun.

Bekostas från kommundirektörens anslag för utvecklingsmedel

Mensskydden bekostas inte av skolornas budget, utan från kommundirektörens anslag för utvecklingsmedel. Kostnaden för inköpet är 84 000 kronor. Senast juni 2022 ska Kommunstyrelsen fatta nytt beslut om mensskydd fortsatt ska erbjudas kostnadsfritt i skolorna eller inte.

Vid frågor och mer information

  • Elin Fluur, utvecklingsstrateg, 063-14 32 83

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-01-10