Publicerad 2022-03-01

Östersunds kommun säljer allt fondinnehav med andelar i Ryssland

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har Östersunds kommun beslutat att sälja allt fondinnehav med andelar i Ryssland. Dessa kommer istället att placeras i fonder fria från ryska intressen.

Kommunstyrelsens ordförande Effie Kourlos (C), meddelade under tisdagen den 1 mars att kommundirektören fått i uppdrag av Östersunds kommun att sälja de fonder med andelar i Ryssland. Det är Rysslands invasion av Ukraina som ligger bakom beslutet.

- Våra finansekonomer har gått igenom vårt fondinnehav och igår fick politiken information om att vi har små andelar i ryska bolag. Vi gav därför kommundirektören i uppdrag att placera om dessa medel i andra fonder som är fria från ryska intressen, säger Effie Kourlos.

En säljorder har nu lagts och innehavet kommer att omplaceras i fonder utan ryska intressen. Totalt är det cirka 0,015 procent av den totala portföljen som har bestått av innehav i Ryssland.

Global indexfond ersätts av tre andra fonder

Östersunds kommun har fram till idag haft ett innehav på cirka 121 miljoner kronor i en global indexfond. I den fonden är 0,12 procent ryska andelar, vilket motsvarar ungefär 145 000 kronor.

- Bankerna har i dagsläget inte någon möjlighet att göra sig av med innehav i Ryssland på grund av börsstängningar och sanktioner. Vi vet inte heller om så kommer att ske när möjlighet ges så därför säljs hela innehavet i den globala indexfonden med omedelbar verkan, bekräftar Anders Wennerberg, kommundirektör.

Pengarna flyttas istället till en fondportfölj bestående av tre fonder med inriktning mot USA, Europa och Japan. Fondavgifterna blir ungefär samma som tidigare och innehavet viktas så att fördelningen blir liknande den globala indexfonden som vi säljer. Förändringen är inte förenad med några avgifter.

 

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Effie Kourlos, kommunstyrelsens ordförande (C), telefon 073-6612266, eller Andreas Lindén, finansekonom på Östersunds kommun, telefon 076-026 22 50.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-03-01