Publicerad 2022-05-09

Höjda nivåer av narkotika i avloppsvattnet

Länets kommuner har tillsammans med Länsstyrelsen gjort sin andra mätning efter narkotikaspår i avloppsvattnet, och precis som i den första mätningen visar resultatet på förekomster i samtliga kommuner. I Östersunds kommun är nivåerna av amfetamin höga på reningsverken i Östersund och Lit. Lit ligger även högt när det gäller tramadol.

– I vårt förebyggande arbete mot narkotika som pågår hela tiden är det viktigt att följa de här resultaten för att kunna se eventuella trender och mönster. Polisen är informerad om mätningarna och får det som underlag i deras arbete, säger Ellen Kristiansson, utvecklingsstrateg på Östersunds kommun.

Mätningarna efter narkotikaspår i avloppsvattnet genomförs två gånger per år under tre års tid. En mätning ger en ögonblicksbild av hur det ser ut just under de 24 timmar som den pågår.

Den första mätningen genomfördes i oktober 2021 och den andra mätningen i mars 2022.

Många olika preparat

Det finns fortsatt spår av nästan alla eftersökta preparat i kommunens avloppsvatten. Nivåerna av amfetamin är högre i mars jämfört med oktober vid reningsverken i både Östersund och Lit. I Lit är det fortsatt höga värden av tramadol, vilket inte förekommer på samma sätt i Östersund.

Syftet med mätningarna är att följa omfattningen av användningen av cannabis, amfetamin, kokain, MDMA och tramadol över tid i länet. Resultaten av mätningarna kommer att utgöra ett komplement till andra datakällor och därmed bidra till en bredare lägesbild av narkotikasituationen i kommunerna och länet.

– Östersunds kommun ser allvarligt på dessa siffror, framför allt när det gäller de höga nivåerna av amfetamin och tramadol. Det här går inte i linje med att skapa en trygg och säker kommun med nolltolerans mot droger som vi vill kunna erbjuda våra medborgare, säger Ellen Kristiansson.

Grund för kommande åtgärder

– Dessa resultat visar att det finns narkotika vid de två reningsverk vi tittat på, men resultaten säger inget om ålder eller kön på de som brukat narkotikan. Därför måste vi nu komplettera dessa resultatet med bland annat polisens och socialtjänstens bild för att identifiera vilka insatser som behövs och se över hur vi ska utveckla vårt narkotikaförebyggande arbete framåt.

Provtagningarna görs vid de 12 största reningsverken i länet. Två tredjedelar av länets befolkning är anslutna till något av verken.

För mer information, kontakta:

Ellen Kristiansson, utvecklingsstrateg Östersunds kommun, tel: 063–14 47 01

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-05-09