Publicerad 2022-05-09

Östersund en av nio städer som deltar i Sverigeresan inför FN-konferensen

Elever, förtroendevalda, näringsidkare och tjänstepersoner möts 19 maj i Östersund. Tillsammans ska de diskutera miljö och klimatfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv, framför allt om återbruk.

I ett tillhörande skolarbete utvecklar skolklasser en framtidskarta, över hur de vill att ett framtida planetsnällt samhälle ska se ut. Därefter blir eleverna coachade av en expertpanel, som består av hållbarhetschefer och klimat- och miljöforskare. Coachningen förbereder eleverna för samtal med kommunalråd, riksdagspolitiker eller annan inflytelserik beslutsfattare.

Skolarbetet och deltagandet i Sverigeresan ska göra barn och unga delaktiga i hållbarhetsfrågor och lyfta deras röster. Under träffen i Östersund, som sker 19 maj är elevernas inflytande centralt.

– Att sammanföra dagens beslutsfattare med morgondagens är viktigt. Inte bara för att barnkonventionen säger det, utan också för att vi vet att besluten blir ännu bättre när våra unga får ta plats och deras åsikter respekteras. Särskilt i miljöfrågan som berör oss alla, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Program för besöksdagen i Östersund 19 maj

  • Elever från Härnösand lämnar över stafettpinnen till elever i Östersund.
  • Gemensam lunch för skolelever och projektet.
  • Träff på Österäng.
    Inbjudna förtroendevalda, näringsidkare och tjänstepersoner pratar tillsammans med eleverna om vår hållbara framtid och cirkulär ekonomi/­återbruk. Under eftermiddagen hålls en rad olika aktiviteter, där fokus är att ge eleverna tankar, kunskap och röster om deras framtid. Här presenteras också elevernas framtidskartor.
  • Middag för elever, förtroendevalda, näringsidkare och tjänstepersoner.
    Under middagen för de samtal om miljöfrågor, med hjälp av några ämnen på menyn.

Mer om Sverigeresan inför FN-konferensen

Resan startar 16 maj med besök i Gällivare. Sedan följer besök i Luleå, Härnösand, Östersund, Sundsvall, Motala, Karlstad, Lund och Malmö. Gemensamt för alla städer är att samtliga satsar på att bygga attraktionskraft genom hållbarhet.

Resan avslutas 2-3 juni i Stockholm inför FN-konferensen. Då bjuds FN-delegater och andra beslutsfattare in för att ta del av elevernas förväntningar. Två elever från varje plats kommer delta på den slutliga konferensen.

För frågor och mer information, kontakta:

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-17