Publicerad 2022-06-07

Kommunen gör stort markköp på Storsjö Strand

Idag går kommunstyrelsen till beslut om att köpa fastigheten Söder 1:17 som ligger mellan Storsjön och järnvägen. Det innebär att marken för den framtida utbyggnaden och färdigställandet av stadsdelen Storsjö Strand med totalt 800–900 bostäder är säkrad.

Järnhusen som äger fastigheten och kommunen har under många år fört samtal om ett förvärv av fastigheten. Nyckel till att köpet nu kan genomföras är att Trafikverket beslutat om avveckling av depåspåren.

– Det är ett viktigt köp som gör att vi kan fortsätta att utveckla stadsdelen och framtida etapper med ytterligare 350–450 bostäder. Nu väntar rivning av spår, sanering av mark och nya detaljplaner. Det här är en plan på 10 års sikt, berättar Bengt Gryckdal som är Mark och exploateringschef vid Östersunds kommun.

På fastigheten finns idag två större markområden, där det ena har ett järnvägsspårområde, så kallad spårfläta, som inte längre behövs. Här är tanken att de återstående etapperna av Storsjö Strand ska byggas. Inom det andra området finns en färdig detaljplan för bland annat bostäder, kontor och centrumverksamhet.

I köpet ingår en kontorsbyggnad och en större depåbyggnad. Kontoren kommer även i fortsättningen att hyras ut. Det är ännu inte bestämt hur depåbyggnaden ska användas i framtiden.

Storsjö Strand är viktig för kommunens bostadsförsörjning och har ett attraktivt läge. Etapp 1 är redan bebyggd med tre kvarter. I etapp 2 planeras för ytterligare cirka 250 bostäder i sex kvarter. En gång- och cykelbro byggs nu mellan staden och stranden där också en stadsdelpark planeras.

För frågor och mer information, kontakta:

  • Bengt Gryckdal, Mark och exploateringschef vid Östersunds kommun: 063-14 33 53

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-17