Publicerad 2022-07-04

Gränsvärden för Östersunds luft har överskridits på flera ställen

År 2020 och 2021 överskreds miljökvalitetsnormen för partiklar vid mätstationen i Östersunds stadskärna. För att kartlägga luftföroreningsnivåerna i Östersund har kommunen beställt en luftmodellering: Luftutredning- Partiklar i Östersund som visat att luften i staden är dålig på flera ställen.

Modelleringen innebär att man med hjälp av avancerad programvara och massor av indata om bland annat trafik, byggnadshöjder och lokal meteorologi har simulerat föroreningssituationen i centrum.

Resultatet från luftmodelleringen visar att:

  • Östersunds kommun överskrider miljökvalitetsnormen på flera gator i stan, inte bara på Rådhusgatan.
  • Inom de områden som överskrider miljökvalitetsnormen ligger inga skolor eller förskolor. Däremot ligger en förskola i ett område där det hårdare nationella miljömålet Frisk luft överskrids.
  • Trafiken är den enskilt största källan till partikelföroreningarna i centrum.

— På grund av att miljökvalitetsnormen överskrids på fler gator än vad vi tidigare trott så kommer det att krävas mer kraftfulla åtgärder än de som kommunen testat under våren, säger Kjell Svanberg, samhällsbyggnadschef.

Lagkrav att skyndsamt åtgärda problemen

Östersunds kommun har lagkrav på sig att skyndsamt åtgärda problemen med höga partikelhalter. Kommunen arbetar därför med att ta fram ett åtgärdsprogram. Ett första förslag på åtgärder kommer inom kort att presenteras för samråd. Klart är att det kommer att vara fokus på hur vi transporterar oss och driften av gatorna. Åtgärdsprogrammet kommer att träda i kraft i slutet av 2022.

— Mycket av partikelutsläppen orsakas av personbilar, så en åtgärd som vi alla kan hjälpas åt med är att fundera en gång extra innan vi tar bilen, och i stället ta cykeln, gå eller åka kollektivt, säger Kjell Svanberg, samhällsbyggnad

För frågor och mer information, kontakta:

Hanna Lundqvist, miljöskyddsinspektör: 0761074226

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-07-04