Publicerad 2022-09-27

Nu ska de upprustade ridlederna på Frösön invigas

Frösön är ett område som expanderar, vilket ställer ytterligare krav på att styra ridning från nya bostadsområden och trafik. Det ökar även behovet av anvisade och säkra ridleder för ryttare och hästar.

De senaste åren har kommunen rustat upp befintliga ridleder och utrett möjligheten att utveckla ytterligare ridleder i anslutning till de befintliga. Målet har varit att skapa säkra ridleder, minska olycksrisker och bidra till utveckling och gott samarbete mellan olika intressenter.

Arbetet har pågått i fyra år. Lederna är förbättrade, till exempel med röjning och grusning, och avtal mellan markägare och andra intressenter är uppdaterade.

– Tillsammans med markägare, ryttare, stallägare, Frösö Ridcenter och andra intressenter har det skett en värdefull dialog som grund för oss i arbetet. Vi har kommit en bra bit på väg, även om det fortsatt finns fler åtgärder de kommande åren, säger Ingrid Mars, näringslivsutvecklare vid Östersunds kommun.

Merparten av projektet har blivit bekostat genom EU-stöd från projektet Leader Sjö, skog och fjäll. Resterande medel har Östersunds kommun tillfört via utvecklingsmedel.

Media inbjuds att delta vid invigningen.

  • Vad: Invigning och tal av Per Lundgren, ordförande Kultur och fritidsnämnden samt representant för Frösö ridcenter.
  • När: 30 september klockan 9.30
  • Var: Samling vid Frösö Ridcenter

För frågor och mer information:

Ingrid Mars, näringslivsutvecklare, telefonnummer 073-275 10 59

bilden visar var de nya ridlederna går. Alla tre utgår från Frösö Ridcenter

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-17