Publicerad 2022-12-29

Östersunds kommun erbjuder utökat stöd i svåra tider

Östersunds kommun förstärker stödet inom budgetrådgivning, energirådgivning, och stöd till familjer med barn upp till 17 år. Orsaken är den svåra ekonomiska situation många befinner sig i eller kan hamna i framöver.

Inflationen är rekordhög, räntorna stigande, maten dyrare och elpriserna höga. Allt detta leder till stora ekonomiska svårigheter för många, och Östersunds kommun stärker nu upp en rad stödinsatser.

– Januari är en kärv månad ekonomiskt i vanliga fall. Den här vintern vet vi att det kommer vara ännu kärvare, och de allra flesta har redan märkt att det är tuffare tider ekonomiskt, säger Anders Wennerberg, kommundirektör och fortsätter:

– Kommunen vill göra det vi kan för att ge råd och lindra. För att göra det enklare och för att vara ännu mer tillgängliga provar vi ett nytt grepp där vi kommer att finnas på plats fysiskt med den samlade kompetens som kan behövas.

Informations- och rådgivningskvällar

Med start vecka 3 kommer representanter från Budget- och skuldrådgivningen, Energirådgivningen samt Familjelotsen en gång i veckan att hålla informations och rådgivningsträffar på Verket i centrala Östersund. Alla är välkomna, oavsett bakgrund och behov av rådgivning.
– Syftet med träffarna är att ge medborgare råd och stöd utifrån en ansträngd ekonomisk situation, säger Anders Wennerberg.

Inom dessa områden utökar vi stödet från och med vecka 3:

  • Budget- och skuldrådgivning:

Budget- och skuldrådgivningen erbjuder ekonomisk rådgivning som är opartisk och kostnadsfri till privatpersoner. Rådgivningen riktar sig inte bara till dig som hamnat i skuldfällan, utan även du som känner oro över vardagens utgifter och vill få kontroll kan få hjälp. Vi kommer att kunna ge råd om hur du kan agera för att få grepp om din ekonomi nu, och hur du kan planera framåt.

  • Energirådgivning:

Energirådgivningen ger råd till privatpersoner som vill minska sin energiförbrukning när det gäller el och värme och val av uppvärmningskälla. Vi kan ge tips på hur man kan analysera sin egen förbrukning, och även vilket elavtal som kan vara lämpligt. Vi rådgör även när det gäller transporter och vilka alternativ som kan vara mer ekonomiska.

  • Familjelotsen:

Stress är något som kan påverka föräldraskapet. Det kan göra att vi har svårare att handskas med situationer som uppkommer i relation till våra barn. Just nu ser vi att många är stressade över sin ekonomi och är rädda att pengarna inte ska räcka till det man vill kunna ge sina barn. Att leva med ekonomiska utmaningar kan vara stressande och påverka föräldraskapet på många sätt. Familjelotsen ger råd och stöd till dig som förälder.

Datumen för de fyra informations- och rådgivningskvällar vid Verket är:

  • 19/1
  • 26/1
  • 2/2
  • 16/2

Fotnot: Vill eller kan man inte komma till Verket kan man alltid nå oss via Kundcenter, 063–14 30 00.

 

För mer information i detta ärende:

Anders Wennerberg, kommundirektör 070–216 90 25.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-12-29