Publicerad 2023-01-11

Ny överenskommelse om våldsförebyggande arbete

Östersunds kommun ska med stöd av Länsstyrelsen i Jämtlands län identifiera hur kommunen ska arbeta mot våld och med våldspreventivt arbete.

- Vi gör redan idag värdefulla insatser för att stötta våldsutsatta och arbeta med våldsutövare. Men det här ger oss en möjlighet att också fokusera på det viktiga förebyggande arbetet, säger Elin Fluur, utvecklingsstrateg vid Östersunds kommun.

Syftet är att så långt som möjligt förhindra att familjer, vuxna, ungdomar och barn drabbas av våldets förödande konsekvenser. I dag har kommunen bra insatser att sätta in inom exempelvis socialtjänsten eller elevhälsan när våldet har skett.

- Men vi vill ju inte att det ska gå så långt. Därför gör Östersunds kommun den här långsiktiga satsningen på ett utökat våldspreventivt arbete i hela kommunen, säger Elin Fluur.

Rikta strålkastarljuset

Enligt Elin ligger tidsperspektivet på tio år eller kanske längre om det behövs.

- Som kommun vill vi rikta strålkastarljuset på att det finns mycket att göra innan tragedin är ett faktum. Tanken är att hela kommunen kommer att jobba förebyggande på ett långsiktigt sätt, fast säkert på olika sätt och med medborgare i olika åldrar och livsfaser.

Höja kunskapsnivån

I ett första steg kommer 14 anställda inom Östersunds kommun att gå en processledarutbildning med riksförbundet MÄN, och detta görs för att höja kunskapsnivån i flera olika slags verksamheter. Alla som ska arbeta med satsningen behöver ha samma kunskapsbas och bild av vad som behöver göras.

- Kommunen ska bedriva ett långsiktigt våldsförebyggande arbete med tydliga mandat för de nyckelpersoner som tilldelas ansvar att organisera det kommunövergripande arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Daoson (S).

- Att sätta stopp för våld i nära relation är en livsviktig fråga, en fråga om liv och död. Vi vill göra allt vi kan i arbetet mot våld och denna överenskommelse är en viktig del, säger Effie Kourlos (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Arbeta proaktivt

Satsningen går hand i hand med den nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor och kommunens egen riktlinje för jämställdhet. Den innebär bland annat att vi som kommun ska arbeta proaktivt för att förhindra våld och sexism, samt att brett motverka normer och stereotyper som möjliggör ojämlika maktförhållanden baserade på kön.

Fokus i arbetet kommer att kretsa kring våldsförebyggande bland unga.

- Det viktigaste är att det här är ett gemensamt arbete inom kommunen för att tillsammans identifiera vad olika verksamheter och aktörer kan göra. Ingen förvaltning eller verksamhet kan lösa det här på egen hand. Men med kunskap och förståelse kan vi tillsammans skapa förändring och det hoppas vi att den här satsningen ska leda till. Processledarutbildningen som MÄN erbjuder är en bra början, avslutar Elin Fluur.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Fluur, utvecklingsstrateg vid Östersunds kommun, telefon: 076- 820 92 05.

Niklas Daoson, kommunstyrelsens ordförande, telefon: 076-128 59 35.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-17