Publicerad 2023-01-26

Digitala medarbetaren Tintin används inom missbruksvården:
Östersund i frontlinjen för att förbättra beroendevården

Vuxenenheten inom Östersunds kommuns socialtjänst använder en digital medarbetare, roboten Tintin, i missbruksvården. Varannan vecka ser den digitala roboten till att alla beviljade insatser gällande vuxna inom missbruk hamnar på rätt plats i kommunens ASI-system, Addiction SeverityIndex.

ASI-verktyget används för att mäta beroendets (addiction) allvarlighetsgrad (severity). ASI är en bedömningsmetod inom missbruks- och beroendeverksamhet. Systemet används enligt Socialstyrelsen av nittio procent av landets kommuner.

Dessutom genomför även personal på stödboenden inom öppenvården i Östersunds kommun intervjuer för att lägga in i ASI-verktyget. I vanliga fall är det endast socialsekreterare som arbetar med ASI-verktyget.

– Det unika är att intervjuerna görs inom så många områden inom missbruksvården, samt att användandet av Tintin gjort att uppgifter om alla insatser automatiskt hamnar precis där de ska vara i våra system. En annan viktig sak som vi lyckats med är att hålla hela kedjan intakt från inledande intervjuer, insatser och uppföljning som dessutom uppdateras automatiskt tack vare roboten, säger Caroline Larsson, socialsekreterare i Östersunds kommun.

"Extra stolt"

Caroline är den som drivit fram arbetsmodellen som nyligen belönades med Östersunds kommuns Förnyelsepris.

– En av de roligaste arbetsuppgifterna som kommundirektör är att uppmärksamma medarbetare som med stort engagemang förbättrar arbetsmetoder. När det dessutom gör att vi kan erbjuda ännu bättre stöd till medborgarna och kan hjälpa alla andra kommuner att jobba bättre blir man extra stolt, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersunds kommun.

Östersunds sätt att arbeta med ASI har även visat att vissa behandlingsmetoder generellt inte varit speciellt verkningsfulla. Man ser även snabbt om nya droger kommer in till kommunen.

– Sammantaget betyder det att vi i vår verksamhetsutveckling kan utgå från de resultat vi får fram och genom det förbättra kommunens stöd och behandling. På sikt bör det leda till minskat lidande för de som söker hjälp, men även för deras familjer och anhöriga, säger Eva Sundholm, enhetschef på Enheten för vuxna.

Stort intresse

Eva och Caroline menar att Östersunds sätt att arbeta med systematisk uppföljning både på individ- och verksamhetsnivå skapar goda förutsättningar att förbättra beroendevården i hela landet.

– Intresset är stort från Sveriges kommuner och regioner, SKR, liksom hos Socialstyrelsen. Vi är ofta ute och berättar om vår arbetsmetod och hur den fungerar rent tekniskt. Vi hoppas ju att det här sprider sig, att flera kommuner använder ASI-verktyget effektivare, säger Caroline Larsson.

För mer information kontakta:

Caroline Larsson, socialsekreterare, Östersunds kommun.

Telefon: 063-14 43 47.

caroline.e.larsson@ostersund.se

Eva Sundholm, enhetschef, Östersunds kommun.

Telefon: 073-2751883

eva.sundholm@ostersund.se

Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun

Telefon: 070-216 90 25.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-01-26