Publicerad 2023-02-01

Detaljplanen för Lillänge och Odenskog ut på granskning
– målet är bättre flyt i trafiken

Imorgon, den andra februari skickas detaljplanen för trafikområdet runt Lillänge och Odenskog ut på granskning. Ett antal ändringar har gjorts efter samråd i höstas och nu tas alltså nästa steg i processen. Om allt går som planerat startar bygget i juni.

Det övergripande syftet med detaljplanen är att möjliggöra handel och bättre flyt i trafiken i, och omkring, Odenskogsområdet.

— Många upplever trafiksituationen i Lillänge och Odenskog som problematisk. Nu har vi tagit fram förslag på lösningar som ska göra att det blir bättre för alla trafikslag, säger Maria Boberg, stadsarkitekt.

Ett antal förbättringar

I den nya detaljplanen föreslås ett antal förbättringar, bland annat:

  • Göra om infarten till Lillänge och Odenskogs industriområde.
  • Två nya rondeller för att skapa ett bättre trafikflöde, en längs Stuguvägen och en längs Hagvägen.
  • För att avlasta trafikplats Odenskog föreslås en ny anslutningsväg som kopplar ihop Hagvägen med Körfältsvägen och därmed skapar en genare väg mellan centrum och Lillänge/Odenskog.
  • Bra möjligheter för gång- och cykeltrafikanter att röra sig i området.

Etablering och trevligare landskap

Detaljplanen omfattar också en etablering av Bauhaus på den så kallade betongstationen. Den tomten är bland det första man ser på väg in i Östersund och förutom sällanköpshandel innebär det en möjlighet att utforma ett mer attraktivt välkomnande till staden.

Både byggnaderna och den yttre miljön utformas med stor omsorg. Byggnader ska ha en variation i fasadmaterial, färgsättning och byggnadshöjd. Miljön och landskapet ska utformas på ett trevligare och mer tilltalande sätt.

Fortsatta förberedelser pågår under våren och om planen vinner laga kraft startas det konkreta arbetet i början av sommaren. Invånarna kan räkna med intensiva byggnationer från hösten 2023 och hela 2024

Mer information

Maria Boberg, stadsarkitekt Östersunds kommun, tel: 070-538 48 92

Här finns mer information och bilder på detaljplanen

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-02-01