Publicerad 2023-02-06

Pengar till utredning om lokalt sydsamiskt språkcentrum i Östersund

I dag på samernas nationaldag, samefolkets dag, kan vi glädjande nog berätta att Mittuniversitetets rektor Anders Fellström tilldelar pengar till utredningen av ett sydsamiskt språkcentrum i Östersund/ Staaren tjïelte. 

Efter en förstudie av Mittuniversitetet i samarbete med Östersunds kommun är det nu klart - rektor Anders Fellström tilldelar pengar till utredningen om ett sydsamiskt språkcentrum i Östersund.

–Ett sydsamiskt språkcentrum där akademi, kommun och civilsamhälle kan mötas blir ett viktigt delmål på vägen mot ett starkt sydsamiskt samhälle, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersunds kommun.

Bygga upp en modell som fungerar i Östersund

Språkcentrumet kommer att vara ett viktigt nav i arbetet med att göra samiskan tillgänglig för fler, och Anders Wennerberg ser fram emot fortsättningen:

–Staaren tjïelte arbetar aktivt med att stärka och främja det sydsamiska språket. I Norge har man kommit längre med modeller att bygga samiska språkmiljöer och ge förutsättningar för sydsamiska modersmålsbärare att bli funktionellt tvåspråkiga och fortsätter:

–Samarbetet med Mittuniversitetet ger oss möjlighet att med inspiration av lyckade exempel bygga upp en modell som fungerar i Östersund.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wennerberg, kommundirektör Östersunds kommun
Telefon: 070-216 90 25

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-02-06