Publicerad 2023-02-28

Östersund deltar i förstudie för hållbar tillväxt i norr

Medfinansieras av Europeiska unionen

Östersund har tillsammans med Luleå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå och Örnsköldsvik beviljats pengar för att under våren 2023 genomföra en förstudie. Syftet med studien är att identifiera gemensamma utmaningar och förutsättningar för att främja hållbar stadsutveckling och tillväxt i norr.

De sex kommunerna har under en längre tid träffats regelbundet för att stödja varandra och byta erfarenheter och kunskap. Nu har de beviljats medel från det nationella regionalfondsprogrammet för att genomföra en förstudie. Den ska sedan resultera i en gemensam regional strategi med ett antal prioriterade åtgärder som kan stärka hållbar stadsutveckling och tillväxt i hela regionen.

Vi hoppas att projektet ska bidra till att stärka Östersunds kommuns framtida utveckling och attraktionskraft. Hållbar stadsutveckling och hållbara livsmiljöer ser vi som en avgörande faktor för ökad inflyttning, fler besökare och fler företagsetableringar. Samtidigt vill vi såklart också främja trivsel och stolthet hos våra medborgare, säger Kjell Svanberg, förvaltningschef Samhällsbyggnad, Östersunds kommun.

Syftet med förstudien är att identifiera gemensamma utmaningar och tänkbara lösningar på problem som städerna delar med varandra. Några av områdena man kommer att titta på är: kompetensförsörjning, hållbart bostadsbyggande, klimatomställning, energiförsörjning och hållbara transporter. Men det handlar inte bara om att hitta likheter, utan också att ta tillvara den unika kompetens som finns i de olika kommunerna.

– Skellefteå ska göra 40 års utveckling på 10 år. Alla delar av Skellefteå växer dessutom samtidigt. Nya bostäder, nya skolor, nya företag, nya invånare. Det går snabbt. Det är utmanande. Det kräver mod. Och vi är övertygade om att det blir bäst om vi samarbetar, säger Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg, Skellefteå kommun.

Om projektet Thriving Northern Cities

Projektet, som kallas Thriving Northern Cities, är en förstudie med budget på 1,2 miljoner kronor. Utöver de sex städerna är även forskningsinstitutet Rise med som stöd för i processen med förstudien och strategin. Projektet finansieras av de medverkande projektparterna tillsammans med Tillväxtverket genom EU:s nationella regionalfondsprogram.

I nästa fas kan städerna tillsammans söka uppemot 100 miljoner kronor för att genomföra aktiviteterna i strategin. Strategin kan också ligga till grund för andra nya ansökningar.

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta:

Kjell Svanberg, förvaltningschef Samhällsbyggnad, Östersunds kommun

Telefon: 070-190 32 75
kjell.svanberg@ostersund.se

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-02-28