Publicerad 2023-03-28

Nytt mellanlager ska få snurr på återbruket av byggmaterial

Nu blir det enklare med återbruk av byggmaterial. Utvecklingsprojektet Varvet inviger den 29 mars sitt 1100 kvm stora mellanlager i Odenskog, Östersund. Här kommer Östersunds kommun och Varvets samarbetspartners att lagra överblivet byggmaterial, och via en digital plattform kan de sedan se vad som finns tillgängligt inför planeringen av nya byggprojekt.

– I dagslägets slängs stora mängder byggmaterial till exempel från rivningsarbeten, nybyggnationer och renoveringar. Vi arbetar för att det här materialet i stället ska tas om hand och få nya användningsområden. Mellanlagret är en viktig pusselbit, säger Anna Gutke Bergqvist, projektledare, Östersunds kommun.

Idag har Varvet ett tiotal partners från byggsektorn i regionen: Diös Fastigheter, NP3 Fastigheter, Z borr, Miljöteknik, Region Jämtland Härjedalen, Östersundshem, Länsförsäkringar, Mittuniversitetet, Lundstams återvinning och Sweco. Projektet arbetar för att antalet partners ska bli fler.

– Det är Östersunds kommun och våra samarbetspartners som kommer nyttja mellanlagret och den digitala tjänsten. Det är alltså inte en butik som är öppen för allmänheten, inte inledningsvis i alla fall, säger Anna Gutke Bergqvist.

Idag står bygg- och fastighetsbranschen för 40 procent av det totala avfallet i Sverige och för 21 procent av det totala utsläppet av växthusgaser.

–Det finns en stor potential att göra både miljövinster och ekonomiska vinster om vi kunde bli bättre på att återbruka byggmaterialet, minst ett varv till, säger Anna Gutke Bergqvist.

Välkommen till invigningen!

Den 29 mars invigs Varvets mellanlager för återbruk av byggmaterial. Det är framför allt samarbetspartners som är inbjudna men även representanter från media är välkomna att närvara.
När: 29 mars, klockan 11.30 – 13.30
Var: Odenskogsvägen 35, Östersund

Kommundirektör Anders Wennerberg och Tekniska nämndens ordförande Magnus Rönnerfjäll medverkar och det bjuds på en inspirationsföreläsning med Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi på Sweco.

För mer information

Anna Gutke Bergqvist, Projektledare, Östersunds kommun, 076-109 62 80

Om Varvet

Samarbete, gemensamt lager och en digital plattform – så vill Varvet få snurr på återbruket av byggmaterial i Jämtland Härjedalen. I dagslägets slängs stora mängder material och ett mer cirkulärt arbetssätt skulle spara resurser och ge miljövinster. Ett tiotal partners är redan med i samarbetet och fler är välkomna att bidra med både utbud och efterfrågan.

Varvet drivs som ett utvecklingsprojekt med Östersunds kommun som projektägare och med stöd av Energimyndigheten och innovationsprogrammet Re:Source.

Mer information om Varvet hittar du här

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-03-28