Publicerad 2023-04-20

Unik etablering till Östersund ska ge 1 000 nya jobb

Ecosystem Östersund ska etablera sig i Östersund. Det är en elintensiv cirkulär satsning som består av ett datacenter som drivs av förnybar energi och samtidigt levererar värme till en storskalig livsmedelsodling. Etableringen väntas skapa runt 1 000 nya arbetstillfällen i Östersund. Bakom Ecosystem Östersund står bolagen EcoDataCenter och WA3RM.

Datacentret kommer att drivas av 100 procent förnybar energi från Jämtkraft. Den spillvärme som genereras i datacentret ska användas för att värma upp växthus för odling av grönsaker eller skapa verksamhet för odling av fisk/skaldjur.

Från vänster: Dan Andersson vd EcoDataCenter, Effie Kourlos (C) kommunalråd Östersunds kommun, Niklas Daoson (S) kommunalråd Östersunds kommun, Jacques Ejlerskov vd WA3RM, Kerstin Arnemo styrelseordförande Jämtkraft. Foto: Håkan Wike

1 000 arbetstillfällen och lokal livsmedelsproduktion

EcoDataCenter och WA3RM beräknar att investeringen totalt uppgår till 18 miljarder kronor och generera cirka 1 000 nya arbetstillfällen och ha en livsmedelsproduktion som kraftigt ökar Sveriges självförsörjningsgrad.

— Det här är vår största företagsetablering någonsin, investeringen uppgår till 18 miljarder kronor och fullt utbyggt handlar det om 1000 direkta arbetstillfällen. Ytterligare samhällsvinster är högre självförsörjning av mat, minskade utsläpp och säker IT-infrastruktur, säger Niklas Daoson (S) kommunstyrelsens ordförande.

The Power Region ger unikt resultat

Ecosystem Östersund är även de första tydliga resultaten av regionens mångåriga satsning på The Power Region – som handlar om att attrahera elintensvia företagsetableringar. Genom etableringarna drar Östersund nytta av det överskott av lokalt producerad förnybar elkraft som finns i regionen.

— Att Östersund är en del av den gröna industrialiseringen är centralt för att nå målet om 75 000 invånare och innebär många positiva kringeffekter, t.ex. ytterligare 1000 nya indirekta arbetstillfällen. Vi är väl förberedda för större etableringar och har bostäder och platser i förskola och skola för människor som vill flytta hit. Vi ser fram emot nya invånare, säger Effie Kourlos (C) kommunalråd

Sverige har en stor andel förnybar energi, särskilt i norr i form av vatten- och vindkraft. Det ger norra Sverige en fördel en allt hårdare internationell konkurrens.

Etablering i Verksmon

Just nu tittar kommunen på att placera datacentret och växthusen på mark i Verksmon, på den så kallade fängelsetomten. Det kommer dock krävas betydligt mer mark i anslutning till Verksmon. Det pågår ett utredningsarbete för att se hur Verksmons industriområde kan utökas.

Datacentret byggs etappvis och kommer bestå av flera byggnader. Första etappen ska vara klar 2026 och anläggningen beräknas vara fullt utbyggd till 2033. Den storskaliga odlingen kommer byggas parallellt med datacenterutbyggnaden då verksamheten till stor del är beroende av värmeleveranserna från datacentret.

För frågor eller mer information, kontakta:

Niklas Daoson (S) kommunstyrelsens ordförande

Effie Kourlos (C) kommunalråd

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-16