Publicerad 2023-04-27

Första elektrifierade byggarbetsplatsen i EU - en förskola i Östersund

Nu är det klart att förskolan Ottfjället i Östersund ska byggas med eldrivna maskiner, vilket kommer att bli EU:s första elektrifierade byggarbetsplats. Det banbrytande projektet är resultat av samarbete mellan Östersund kommun, Fossilfritt Sverige, Volvo Construction Equipment (Volvo CE) och Skanska.

Att bygga med eldrivna maskiner är ett led i projektet ”klimatledare inom offentlig upphandling” som regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har drivit tillsammans med sex kommuner. Målet med projektet är att öka takten i omställningen genom klimatkrav i offentliga upphandlingar. Östersunds kommun har identifierat elektrifieringen av arbetsmaskiner som ett område med stor utvecklingspotential, vilket även är i linje med Skanskas ambitioner på hållbarhetsområdet. Därför har Östersunds kommun ställt upphandlingskrav på en utsläppsfri arbetsplats vid förskolan Ottfjället, som ska byggas enligt Skanskas förskolekoncept.

— Vi har ambitiösa klimatmål för Östersunds kommun och det här projektet är viktigt för att vi ska kunna nå dem. Vi vill vara klimatledare och ligga i framkant när det gäller den gröna omställningen. Genom det här bygget visar vi att omställning från fossilt till elektrifierat är möjligt när vi bygger förskolor, säger Effie Kourlos (C) kommunalråd.— Det här är den första upphandlingen där vi fått som krav att skapa en utsläppsfri arbetsplats, vilket är en spännande utmaning. Alla arbetsmaskiner innanför staketet runt arbetsplatsen ska drivas på el så långt det är möjligt. Det här projektet ligger verkligen i framkant och det är ett viktigt steg för vår fortsatta klimatresa. Ett fint tillfälle att bidra till teknikutveckling av arbetsmaskiner, säger Sara Gorton, Hållbarhets- och Innovationsdirektör, Skanska Sverige AB.

Maskinerna innanför staketet ska drivas på el

Med utsläppsfri arbetsplats menas att arbetsmaskiner ska drivas på el. innanför byggstaketet. Cirka 95 procent av arbetsmaskinerna kommer att vara elektrifierade vilket kommer att minska utsläppen med cirka 64 ton CO2e jämfört med traditionellt utförande. Detta enligt den förstudie som Skanska har gjort om projektet. Senare under projektet kommer en utvärdering att göras för att se vad utfallet blir.

I detta projekt kommer en 23-tons Volvo EC230 elektrisk grävmaskin och L25 elektrisk kompakt hjullastare från Volvo CE att användas. Maskinerna förväntas finnas på plats under en period på sju månader.

— Det här är ett inspirerande projekt där det främsta fokuset har varit att visa att en utsläppsfri byggarbetsplats är möjlig redan idag. Vi hoppas att detta leder till att fler aktörer blir uppmärksamma på möjligheten till fossilfria lösningar inom byggsektorn, säger Fredrik Tjernström, ansvarig för Electromobility Solutions Sales på Volvo CE.

Möjligt att drastiskt minska utsläppen

— Det är oerhört glädjande att vi har kommit så långt i utvecklingen av elektrifierade arbetsmaskiner att vi nu kan dra igång den första utsläppsfria byggarbetsplatsen inom EU. Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 20 procent av Sveriges totala utsläpp, och av dem står arbetsmaskinerna för en betydande del. Genom att efterfråga de utsläppsfria maskinerna snabbar vi på utvecklingen och gynnar de företag som går i täten. Nu kavlar vi upp ärmarna så att detta blir den första av många kommande utsläppsfria byggarbetsplatserna runt om i Sverige, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige


Byggstart är planerad att ske juni 2023 med färdigställande under december 2024.

För frågor och mer information kontakta:

Anne Sörensson, klimatstrateg Östersunds kommun, anne.sorensson@ostersund.se 070-60051 31

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-09-07