Publicerad 2023-05-25

Förslag på nya kostråd för matfisk i Storsjön, delar av Indalsälven och Lillsjön

Länsstyrelsen i Jämtlands län har tillsammans med Östersunds kommun gjort omfattande provtagningar i Storsjön och andra vatten i länet. I provtagningarna har man uppmätt förhöjda halter av PFAS, PCB, dioxiner och kvicksilver i fisk. På grund av de höga halterna finns förslag på lokala kostråd.

De fiskar vi har hittat förhöjda halter av miljögifter i är abborre, gädda, sik, harr, öring och kanadaröding. Halterna är inte akut giftiga men innebär att man inte bör äta fisken för ofta.

Utifrån de nya mätningarna har Länsstyrelsen och kommunerna fått rekommendationer kring tillfälliga lokala kostråd av Livsmedelsverket. Länsstyrelsen fattar inte beslut om lokala kostråd, det görs i stället i varje kommun utifrån de förutsättningar som finns i kommunen.

De föreslagna råden för öring och kanadaröding är desamma som nationella kostråd för vildlax och öring i Östersjön, Bottniska viken, Vänern, Vättern samt tillhörande älvar. Detta eftersom öring och kanadaröding i Storsjön har samma nivå av dioxiner och PCB.

31 maj tas beslut om nya kostråd i Östersunds kommun

Samhällsbyggnad på Östersunds kommun har tagit fram förslag på nya kostråd för abborre, gädda, sik, harr, öring och kanadaröding utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för matfisk i Storsjön och Lillsjön. Miljö- och samhällsnämnden kommer att ta beslut om nya kostråd på sitt sammanträde onsdagen den 31 maj.

På Östersunds kommuns webb finns förslagen på nya kostråd: Miljögifter i fisk – kostråd.

Lokala och långväga utsläpp är källan till miljögifter

Miljögifter kan komma in i fiskar via näringskedjan på olika sätt. De största källorna till dioxiner, PCB och kvicksilver kommer oftast långväga ifrån, och sprids via atmosfären. Men det kan även finnas lokala utsläpp som bidrar, bland annat förbränningsanläggningar och reningsverk. För PFAS är det framför allt brandövningar med skum som är källan.

Kontaktperson:

Ann-Charlotte Skoog, miljöchef Östersunds kommun: 070 536 65 81

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-05-25