Publicerad 2023-06-19

Gång- och cykelväg mellan Brunflo och Ope blir verklighet

Trafikverket har avsatt omkring 30 miljoner för att bygga en gång- och cykelväg på E14 mellan Brunflo och Ope.

För att kommunen ska fortsätta utvecklas behövs det långsiktigt planeras för smarta transporter och ökad tillgänglighet blir allt viktigare. I kommunens utvecklingsplan för Brunflo har prioriterade åtgärder angetts, där vissa åtgärder ligger inom Trafikverkets ansvarsområde. I arbetet med dessa åtgärder samverkar därför kommunen med Trafikverket, som till en följd av det har avsatt medel för den aktuella gång- och cykelvägen.

— Det är glädjande att se att de dialoger och möten som ligger till grund för utvecklingsplanen ger resultat. Vi har tagit vara på invånarnas behov och önskemål, och en positiv nyhet att vi nu tillsammans med Trafikverket kan förverkliga en gång- och cykelväg som kommer att gynna både invånare och besökare i Brunflo, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Med Trafikverkets anslag kommer gång- och cykelvägen kunna byggas längs E14 mellan Brunflo och Ope, vilket i sin tur kommer att skapa en komplett förbindelse för gång- och cykeltrafik mellan Brunflo och Östersund.

Tidsplanen för gång- och cykelvägen, som kan komma att ändras, är att en vägplan tas fram mellan 2026 – 2028. Byggstart kan då preliminärt ske 2029.

Kontakt

David Engström, Infrastruktursamordnare, Telefon; 063-14 33 71

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-03-07