Gatubelysning

Modern gatubelysning lyser upp gång- och cykelväg och bilväg i dimman

Det finns cirka 20 000 gatlyktor som lyser upp gator, cykelbanor, parker och andra utemiljöer i kommunen. Cirka 15 000 av dessa ägs och underhålls av kommunen medan resten sköts av vägbelysningsföreningar och Trafikverket.

Den mörkaste tiden

Hösten är den mörkaste tiden. Dagarna blir kortare. Det ljus som ges från den allmänna belysningen sväljs av asfaltens mörka ytor. Det finns alltid gatlyktor som har slocknat här och var. Under sommarens ljusa kvällar och nätter märks det inte, men när höstmörkret kommer märks det desto mer. Därför får vi många felanmälningar under hösten.

Vi lagar så fort vi hinner!

Just nu lyser inte gatlyktorna här...*

... men vi vet om det och vi felsöker och åtgärdar.

Centrum:

Parkskolan: Gång- och cykelbana söder om skolan mot Stuguvägen, har ingen belysning på grund av renoveringen av skolan. Vi räknar med att ha fungerande belysning på plats den 15 november.

Bangårdsgatan:

Mellan Ringvägen och Tjalmargatan: Vi bygger om gatan och bygger ny gång- och cykelbana under 2021.

Brunflo:

Väg 604 från E45 mot Marieby. Vi kommer att byta alla ljuskällor vid årsskiftet 2021/22 enligt vår underhållsplan.

Frösön:

Vi bygger gång- och cykelbana längs Bergsgatan

Vi bygger gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan

Lit:

Vi kommer att byta alla ljuskällor i början av 2022 enligt vår underhållsplan.

* Alla enstaka slocknade gatlyktor lägger vi inte ut här. Se hur vi jobbar med att åtgärda gatlyktor

Felanmäl Trafikverkets gatubelysning

Det är Trafikverket som ansvarar för gatubelysningen längs:

  • E14 genom Brunflo
  • Vallaleden - Rödövägen genom Frösön
  • Vallsundsbron
  • Gång- och cykelvägen längs väg 604 från Vallsundsbron mot Slandrom
  • Med flera vägar se
    Nationell vägdatabas och välj "väghållare"

Felanmäl Trafikverkets gatubelysning

Felanmäl till vägbelysningsföreningar

Det finns närmare etthundra vägbelysningsföreningar inom kommunen. Kontakta din vägbelysningsförening om du vill felanmäla.

Felanmäl kommunens gatubelysning

Om du upptäcker slocknade gatlyktor, som inte finns med i listan i orangea fältet ovan, är vi tacksamma om du gör en

Felanmälan: Gatubelysning

Vi är tacksamma om du felanmäler även enstaka felande gatlyktor.

Så här jobbar vi med våra slocknade gatlyktor

Av olika anledningar slocknar gatlyktor.

Stora kabelfel tar tid att hitta och laga

Det kan vara brott på en elkabel i marken som drabbar hela kvarter. Sådana brott tar tid att hitta. De är också svåra att åtgärda vintertid. Då försöker vi fixa felet provisoriskt tills det går att gräva i marken.

Enstaka gatlyktor lagar vi enligt underhållsplan

Det kan också vara att "lampan har gått" i enstaka gatlyktor, det vill säga att själva ljuskällan behöver bytas ut. Det blir dyrt om vi skulle åka ut med en skylift för att byta en enstaka ljuskälla. Därför byter vi ut alla ljuskällor områdesvis enligt en underhållsplan. Kommunen är indelad i fem områden. Varje vinter byter vi ljuskällor i ett område. Det tar närmare 2 månader att byta cirka 3 000 ljuskällor. En månad senare går vi igenom området igen och kollar så att allt fungerar. Efter den kontrollen ska ljuskällorna hålla i 5 år. Sen är det dags för ett nytt byte av alla ljuskällor i hela området.

Korsningar, övergångsställen och busshållplatser är prioriterade

Enstaka slocknade ljuskällor i områden där vi snart ska byta alla ljuskällor, byter vi bara ut där behovet är stort, exempelvis vid korsningar, övergångsställen eller busshållplatser. Samma gäller om hela armaturer har gått sönder.

Övriga enstaka slocknade gatlyktor åtgärdar vi i mån av tid.

Nya ljuskällor kan upplevas bländande

När vi har bytt ljuskällor kan boende i närheten uppleva att gatlyktor bländar mer än förut. Det är helt normalt och ingenting vi åtgärdar. Den gamla ljuskällan var på upphällningen och gav ett sämre ljus. Den nya ljuskällan ger "rätt" styrka på ljuset.

Vi släcker för bilar och tänder för människor

Vi lyser upp och skapar trygghet där gångtrafikanter och cyklister färdas, det vill säga på gång- och cykelbanor. Extra stark belysning är det vid övergångsställen, cykelöverfarter och busshållplatser.

Oskyddade trafikanter ska inte lockas till farliga vägsträckor

Lika viktigt är det att släcka ned och ta bort belysning längs vägar som bara är tänkta att trafikeras av motorfordon, och där hastighetsbegränsingen är tämligen hög. Genom att ta bort gatubelysningen, gör vi dessa farliga vägsträckor mindre lockande för gångtrafikanter och cyklister. Motorfordon är ju dessutom utrustade med egen belysning så gatubelysning behövs ju inte för deras del.

Detta följer de regler och riktlinjer för gatubelysning som är politiskt beslutade för Östersunds kommun.

Klimatsmart arbete med belysning

För att klara av kommunens miljömål och för att jobba klimatsmartare har vi ett förnyelseprogram. Det innebär att vi varje år byter ut ett visst antal av de lampor - ljuskällor, som är gamla och drar mycket ström mot nya energisnåla ljuskällor.

Tack vare sådana projekt har vi kunnat sänka energiförbrukningen från cirka 8 200 000 Kwh till cirka 4 000 000 Kwh mellan åren 2008-2018, trots att staden Östersund har vuxit under perioden.

Under ett år byts 2 000-3 000 ljuskällor ut. En del av dem ingår i förnyelseprogrammet och en del byts ut för att de inte fungerar längre.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-10-22