Så utvecklar vi gator och torg

Här presenterar vi våra utvecklingsprojekt som vi arbetar med för att öka trivseln och tryggheten i den offentliga utemiljön.

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Ny belysning längs Prästgatan

En skymningsbild över gågatan med den tänkta belysningen inlagd i bilden

Illustration: BLACK ljusdesign

Det här ska vi göra

Prästgatan, vår gågata i stan, behöver ny belysning. Gågatan är en kulturhistoriskt viktig miljö och vår stads "finrum". När vi nu ska byta belysning passar vi på att fundera över, inte bara hur vi ska belysa gågatan, utan även hur vi ska ljussätta den; det vill säga hur vi med belysningen kan skapa trivsel.

Program för Prästgatans belysning

Vi har låtit ta fram ett belysningsprogram som

Den nya belysningen, med bara en typ av armatur, kommer att binda samman hela gatan, från Färjemansleden, och längs förlängningen via gång- och cykelbanan, till Centralstationen. Armaturerna ska vara fästa på fasaderna och upphängda i linor över gatan. De kommer att uppfattas som ett pärlband mot den mörka himlen och det förbättrar också gågatans framkomlighet och tillgänglighet. Linorna kan även användas för att hänga upp annan utsmyckning vid speciella evenemang.

I korsningarna bryts mönstret med armaturer upphängda i linor i ett kryss över korsningen. Denna belysning riktar uppmärksamheten mot tvärgatorna och från tvärgatorna kommer gågatan att synas tydligt.

Längs gång- och cykelbanan monteras lyktstolpar med samma typ av armatur, så att stråket blir en helhet.

Belysningen ska ge ett varmt ljus med hög färgåtergivning. Det gör upplevelsen mjuk och stämningsfull och framhäver fasadernas färger.

Byggnader med särskilt arkitektoniskt värde kanske också får fasadbelysning för att understryka gatans kulturhistoria.

Ritning som visar att provbelysning ska sättas upp vid Prästgatan 26 - 33

Här sätter vi upp provbelysningen - Klicka för större bild

Vi testar den nya belysningen

Vintern - våren 2022 provar vi den nya belysningen genom att montera några armaturer över gågatan mellan Törnstens gränd och Biblioteksgatan samt i korsningen Prästgatan - Biblioteksgatan. Belysningen får sitta uppe fram till sommaren 2022. Därefter utvärderar vi belysningen utifrån tekniska och andra praktiska aspekter.

Om testet faller väl ut, genomför vi bytet av belysning enligt programmet.

Samtidigt passar vi på

När det ändå ska grävas i gatan för den nya belysningen passar vi på att se över

  • sittplatser
  • ledstråk för tillgänglighet
  • planteringar
  • fordonshinder
  • vatten- och avloppsledningar under gatan

När

Byggstart hösten 2022. Vi räknar med att vara klara 2027.

Varför

Prästgatan är den gata som har flest gående och flest affärer/restauranger i Östersunds centrum. Mellan Residensgränd och Thomeegränd är gatan en gågata.

Gestaltningen ska göra att gaturummet känns tryggt, skapa karaktär och stadskänsla samt att gaturummet får en mänsklig skala.

Så påverkas trafik och förbipasserande

Framkomlighet längs gatan kommer att vara begränsad under byggtiden.

Varutransportbilar av typ stora lastbilar ska kunna köra och lasta av varor efter Prästgatan i dess hela längd. Räddningstjänstens stegbil ska också kunna komma fram efter Prästgatan.

Under maj/juni 2023 stängs ungefär 15 meter av Prästgatan, från Gränsgatan mot Brunnsgränd, under fyra veckors tid. Under avstängningen kommer det inte vara möjligt att använda denna del av Prästgatan som genomfartsled, men bostäder kommer att vara åtkomliga med infart från Brunnsgränd.

Kyrkparken blir ljusare och får nya sittplatser

Foto: Nya sittplatser i Kyrkparken

Kyrkparken med alla träd och buskar har gett ett lummigt intryck, men kunde också upplevas som mörk, skum och otrygg. Nu har Kyrkparken öppnats upp för luft och ljus så att den uppfattas som snygg och trygg. Vi har redan tagit bort buskar och fällt träd. Som ett led i vårt trädföryngringsprogram ska vi ersätta de fällda träden med nya. Målet är att få träd i olika åldrar. En del av de gamla träden stod också för nära Gamla kyrkan.

De stora, fina popplarna har fått lite beskäring; dels av säkerhetsskäl och dels för att minska ned trädkronorna och därmed förlänga deras livslängd.

Kyrkparken får också nya sittplatser och vi utökar antalet så att fler kan vila benen i Kyrkparken. Nu finns här 5 bänkar, 6 stolar och 2 bord. Och en kungatron!

Foto: Den pampiga "tronen" i Kyrkparken
Foto: En lysande gatlykta mot en kvällshimmel.

Hösten 2022

Vi förnyar och förstärker utebelysningen i parken. Och den trista transformatorstationen ska få en spektakulär belysning som kommer att pigga upp den!

När vi ändå gräver för den nya belysningen kommer vi att snygga till gångvägarna i parken.

Foto: En stolpe med tre gatlyktor mot en kvällshimmel.

Arbetet i Kyrkparken påbörjades hösten 2020 och kommer att pågå under några år.

Torvalla centrum rustas upp

Den gamla torrlagda dammen ska få liv igen. Vi kommer också att plantera träd.

Det var ett tag sedan duken, som tätade dammen i Torvalla centrum, gick sönder och därmed tömdes dammen på vatten och blev bara en grop. Nu renoverar vi dammen. Vi kommer att gräva ned en vattentank som ska förse dammen med vatten. Det blir ett slutet system där vi pumpar runt samma vatten mellan tanken och dammen. Återanvändning av vatten, helt enkelt!

Sittplatserna runt dammen har sjunkit ihop men nu ska vi fixa till sittplatserna och även förbereda för en plantering till sommaren.

Trädallé

Vi markbereder också längs gångvägen mellan biblioteket och hälsocentralen. Där kommer vi att plantera en trädallé till sommaren med ligustersyren på ena sidan och pelarrönn på den andra. Gångvägen får en fin stenläggning.

Insatserna ingår i en större upprustning av Torvalla centrum.

Vi jobbar effektivt med drift och underhåll

Utifrån den budget vi har, sköter vi drift och underhåll av parker och grönområden men också planteringar och utsmyckningen av stadsmiljön. Centrala staden med Badhusparken och Lillsjöns naturreservat har vi ett extra öga på varje år.

Fem fokusområden

Men för att kunna göra lite mer, har vi delat in kommunen i fem geografiska fokusområden.

  • Odensala, Torvalla
  • Frösön, Orrviken
  • Södra Östersund: Odenslund, Körfältet. Lit och Häggenås. 2022
  • Norra Östersund: Karlslund, Stadsdel Norr, Lugnvik
  • Brunflo, Ope, Tandsbyn

Varje år koncentrerar vi resurserna lite extra på ett fokusområde då vi ger just dessa parker, grönområden och den offentliga miljön en extra ansiktslyftning.

Sidan uppdaterad 2022-12-08