Skräp och skräpkorgar

Nedskräpning gör vår stad ful och otrevlig och lockar till sig råttor. Och det är faktiskt förbjudet att skräpa ned. Men det värsta är att det är ett hot mot miljön. Cigarettfimpar och snus innehåller gifter. Plastföremål utgör dödsfällor för djur. Plast försvinner heller inte, utan bryts bara ned till mikroplaster - små, små plastpartiklar som, numera, finns överallt i vår miljö.

En kommunbil i förgrunden och i bakgrunden en arbetsklädd person som byter säck i en skräpkorg

Östersunds kommun har cirka 600 skräpkorgar på allmänna platser i kommunen. Dessutom har vi skräpkorgar inne på kommunala fastigheter som exempelvis på skolgårdar. Och privata fastighetsägare har också skräpkorgar, exempelvis vid livsmedelsbutiker.

Kartan nedan visar kommunens skräpkorgar på allmänna platser

Kladdigt glassomslag eller snabbmatsförpackningar?

Våra skräpkorgar är inte dimensionerade för sopor efter hela måltider. När snabbmatsförpackningar slängs i skräpkorgarna blir de snabbt överfulla. Är det matrester bland soporna blir det intressant för fåglar som plockar upp soporna och sprider ut dem. Då får vi problem med råttor. Se skräpkorgarna som en extra service och inte som en rättighet. Ta med dig pizzakartongen och matresterna när du lämnar parken eller torget.

Hundbajspåsar passar i alla skräpkorgar

Hundägare behöver inte leta upp en särskild s.k. hundlatrin för att slänga hundbajspåsar - det går bra att slänga i vilken kommunal skräpkorg som helst.

Knyt ihop påsen ordentligt! Och undvik att använda komposterbara hundbajspåsar. Sommartid löses påsarna snabbt upp och blir ett arbetsmiljöproblem för dem som tömmer skräpkorgarna. Skräpet från skräpkorgarna skickar vi till förbränning.

Så här jobbar vi med att tömma skräpkorgar

Vi tömmer de kommunala skräpkorgarna enligt schemalagda rutter. Vi använder oss då av speciella fordon.

Sommartid tömmer vi oftare. Då lägger vi 100 arbetstimmar varje vecka på att tömma skräpkorgar. Skräpkorgarna fylls mest på helgerna; speciellt sommartid. Vi börjar att tömma på måndagmornar men sommartid tar det några dagar innan alla skräpkorgar är tömda. Vi tömmer också de mer välanvända skräpkorgarna på fredagar inför helgen.

Från juni till oktober tömmer vi skräpkorgarna i centrala stan varje dag, måndag till lördag.

Önskemål om skräpkorgar

Vi får ofta önskemål från medborgare om flera skräpkorgar. Eller att det behövs en skräpkorg på ett speciellt ställe.

En till skräpkorg kan väl inte kosta så mycket, tänker du kanske? Nej, det stämmer. En skräpkorg kostar inte mycket. Men att tömma skräpkorgarna kostar!

Vi har cirka 600 skräpkorgar jämnt fördelade på gator, torg och i parker. Det är vad våra resurser räcker till för att tömma dem. Vi sätter inte upp nya skräpkorgar annat än i nybyggda områden. Men vi har koll på hur mycket de olika skräpkorgarna används. Nu ska vi också ta tekniken till hjälp för att skaffa oss ännu bättre koll. Skräpkorgar som inte nyttjas kan vi flytta till ett ställe där behovet är större.

Fler skräpkorgar är inte alltid en bra lösning

Men det har det visat sig att ju fler skräpkorgar vi har ute, desto mer skräp och sopor måste vi hantera. Det blir en fin service men det är allas våra skattepengar som går åt för att hantera mer och mer sopor. Se skräpkorgarna som en extra service och inte som en rättighet. Det bästa är om var och en tar med sig sitt eget skräp hem.

Vi tar emot önskemål om skräpkorgar

Kontakta kommunen om du har önskemål om skräpkorgar. Vi tar emot ditt önskemål och om det rimmar med vår långsiktiga planering och utrymme finns i vår budget, så kan det bli en skräpkorg.

En arbetsklädd person som plockar skräp

Vi plockar och sopar upp skräp

Ibland slängs det skräp på marken. När en skräpkorg är överfull händer det att skräp läggs runt en skräpkorg. Fåglar kan också skräpa ned genom att plocka upp skräp ur skräpkorgar för att hitta matrester. Och matrester drar till sig råttor.

Nedskäpning är trist för alla och kostar kommunen stora pengar. Vi har inte resurser att rycka ut för varje nedskräpning.

Centrumstädning juni - oktober

I stadskärnan plockar vi skräp tre dagar i veckan. Vi sopar även med en sopmaskin tre dagar i veckan.

Parkstädning sommartid

I parkerna gör vi punktinsatser mot nedskräpning i samband med annan skötsel av parkerna.

Glaskross

Glaskross är inte bara trist utan kan även skada. Vi tar emot felanmälningar om glaskross och åtgärdar så fort vi har möjlighet.

Evenemangsstädning

Vi städar extra i centrum och i stadsparkerna i samband med större evenemang som

  • Studenten
  • Storsjöyran
Sidan uppdaterad 2024-05-27