Skräp och skräpkorgar

Nedskräpning gör vår stad ful och otrevlig och lockar till sig råttor. Och det är faktiskt förbjudet att skräpa ned. Men det värsta är att det är ett hot mot miljön. Cigarettfimpar och snus innehåller gifter. Plastföremål utgör dödsfällor för djur. Plast försvinner heller inte, utan bryts bara ned till mikroplaster - små, små plastpartiklar som, numera, finns överallt i vår natur.

En kommunbil i förgrunden och i bakgrunden en arbetsklädd person som byter säck i en skräpkorg

Skräpkorgar

Det finns cirka 500 skräpkorgar på allmänna platser i kommunen. Dessutom finns det skräpkorgar inne på kommunala fastigheter som exempelvis skolgårdar.

Kladdigt glassomslag eller snabbmatssopor?

Våra skräpkorgar är inte dimensionerade för sopor efter hela måltider. När snabbmatssopor slängs i skräpkorgarna blir de snabbt överfulla. Är det matrester bland soporna blir det intressant för fåglar som plockar upp soporna och sprider ut dem. Då får vi problem med råttor. Se skräpkorgarna som en extra service och inte som en rättighet. Ta med dig pizzakartongen och matresterna när du lämnar parken eller torget.

Hundbajspåsar passar i alla skräpkorgar

Hundägare behöver inte leta upp en särskild s.k. hundlatrin för att slänga hundbajspåsar - det går bra att slänga i vilken kommunal skräpkorg som helst.

Knyt ihop påsen ordentligt! Och undvik att använda komposterbara hundbajspåsar. Sommartid löses påsarna snabbt upp och blir ett arbetsmiljöproblem för dem som tömmer skräpkorgarna. Skräpet från skräpkorgarna skickar vi till förbränning.

Var finns närmaste skräpkorg?

Det finns cirka 500 kommunala skräpkorgar i kommunens tätorter, parker och friluftsområden. Se var närmaste skräpkorg finns i vår karta.

Så här jobbar vi med att tömma skräpkorgar

Vi tömmer de kommunala skräpkorgarna enligt fastslagna schemalagda rutter. Vi använder oss då av speciella fordon.

Sommartid tömmer vi oftare. Då lägger vi 100 arbetstimmar varje vecka på att tömma skräpkorgar. Skräpkorgarna fylls mest på helgerna; speciellt sommartid då korgarna ofta överfylls. Vi börjar att tömma på måndagmornar men sommartid tar det några dagar innan alla skräpkorgar är tömda. Vi tömmer också på fredagar inför helgen.

Från juni till oktober tömmer vi skräpkorgarna i centrala stan varje lördag- och söndagmorgon.

En arbetsklädd person som plockar skräp

Vi plockar och sopar upp skräp

Ibland slängs det skräp på marken. När en skräpkorg är överfull händer det att skräp läggs runt en skräpkorg. Fåglar kan också skräpa ned genom att plocka upp skräp ur skräpkorgar för att hitta matrester. Och matrester drar till sig råttor.

Nedskäpning är trist för alla och kostar kommunen stora pengar. Vi har inte resurser att rycka ut för varje nedskräpning.

Centrumstädning juni - oktober

Varje morgon plockar vi skräp i stadskärnan; sju dagar i veckan. Tre dagar i veckan sopar vi även med en sopmaskin.

Parkstädning sommartid

I parkerna gör vi punktinsatser mot nedskräpning i samband med annan skötsel av parkerna.

Glaskross

Glaskross är inte bara trist utan kan även skada. Vi tar emot felanmälningar om glaskross och åtgärdar så fort vi har möjlighet.

Evenemangsstädning

Vi städar mer i centrum och i stadsparkerna i samband med större evenemang som

  • Studenten
  • Storsjöcupen
  • Storsjöyran
Sidan uppdaterad 2023-05-12