Trafiksignaler

En gatukorsning med trafikljus som lyster rött

I Östersund är gångtrafikanter, cyklister och bussar prioriterade. De får oftast grönt ljus först. Och att "flirta" med trafikljus fungerar inte.

Trafiksignalerna (trafikljusen) styrs av antingen knapptryck på stolparna av gångtrafikanter eller cyklister, eller av sensorer som ligger i slingor under asfalten i körbanorna. Busstrafiken har särskilda sensorer.

Trafiksignalerna lyser rött i tomma korsningar. De väntar på en signal att trafikanter närmar sig, och gör sedan en prioritering; först gående och cyklister, sedan bussar och sist övriga motorfordon.

Ingen flirt och ingen grön våg

En vanlig missuppfattning är att det går att "flirta" med trafiksignalerna genom att blinka med helljuset. Men sensorerna för motorfordon sitter i marken och reagerar på fordonens storlek.

Förr om åren var "Gröna vågen" vanlig längs städernas genomfartsleder (att grönt ljus gavs till motorfordon av flera trafiksignaler längs en längre sträcka). I Östersund styrs inte trafiksignalerna av Gröna vågen utan av de prioriterade, miljövänliga trafikanterna.

Vid rusningstrafik, på morgonen och på eftermiddagen, kommunicerar dock vissa trafiksignaler längs genomfartslederna, med varandra. Då kan det bli en grön våg på en kortare sträcka för att få rusningstrafiken att flyta bättre.

Tidsstyrning träder in vid fel

Det händer att sensorerna i marken slutar att fungera. Oftast beror det på slitage av all trafik som belastar dem. Då träder istället en tidsstyrning av trafiksignalerna in. Det gör att trafiksignalerna inte fungerar lika tidseffektivt. Men det är inte många sekunder som trafikanterna tappar där.

Felanmälan av utemiljön

Har du sett något fel på gator, torg eller i parker? Något som saknas eller är trasigt? Gör en felanmälan

Vad är en felanmälan?

Illustration på nedklottrad parkbänk, vintercyklist, knäckt trädgren mot en kartbakgrund.

Klicka på bilden för att felanmäla

Sidan uppdaterad 2024-04-11