Vi bygger för hållbar och trygg trafik

Foto: En vintertrampare med en buss i bakgrunden

I Östersunds kommun ska alla kunna känna sig trygga i trafiken. Vi bygger, kontinuerligt, en tryggare trafikmiljö framförallt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. De är oskyddade i trafiken när de går, cyklar eller åker kollektivt. Vi bygger också för att underlätta för alla östersundsbor att gå, cykla eller åka buss istället för att ta bilen, för att färdas kortare sträckor inom tätorterna. Det ger oss bättre luft, mindre buller och det bidrar till att vi kan bli en fossilfri och energieffektiv kommun år 2030.

Läs mer i kommunens Cykeltrafikprogram Pdf, 21.1 MB. och Klimatprogram Pdf, 1.5 MB.

Allt ljus på oskyddade trafikanter längs Lugnviksvägen

Vi fortsätter vårt arbete med att se till att oskyddade trafikanter får bra gatubelysning och hålls åtskilda från motorfordonstrafiken. Det innebär att vi tar ner lyktstolpar längs bilvägar och sätter upp vid gång- och cykelbanor. Nu har turen kommit till Lugnviksvägen mellan järnvägsövergången nedanför Jamtli och villabebyggelsen i Lugnvik.

En man och två barn som cyklar på en cykelbanaFörstora bilden

Östersunds kommun arbetar målmedvetet med att lysa upp och skapa trygghet där gångtrafikanter och cyklister färdas, till exempel på gång- och cykelbanor, och släcka ned längs vägsträckor där motorfordon som har egen belysning färdas, ofta i hög hastighet. På så sätt lockas oskyddade trafikanter som gångtrafikanter och cyklister till tryggare färdvägar som är åtskilda från motorfordon.

I år är det Lugnviksvägens tur att få en mer ändamålsenlig gatubelysning.

Karta över LugnviksvägenFörstora bilden

Klicka för större karta

Ny belysning längs cykelbanan

Vi kommer att riva gatubelysningen längs bilvägen och istället sätta upp nya lyktstolpar längs gång- och cykelbanan som går parallellt med Lugnviksvägen. De nya lyktstolparna är lägre och har armaturer som riktar ljuset rakt ned där det behövs bäst.

Vi kommer att börja riva lyktstolparna på måndag den 29 april. Grävarbeten vid sidan av vägen kommer att pågå under sommaren och under sensommaren kommer den nya gatubelysningen upp längs cykelbanan.

Tryggt, miljövänligt och sparsamt

Vi gör denna förändring för att

  • belysningen ska riktas mot oskyddade trafikanter
  • oskyddade trafikanter inte ska lockas till vägsträckor som är ämnade för motorfordon
  • minska ljusföroreningarna
  • inte slösa med energi

Läs mer om vårt arbete att använda gatubelysningen som ett verktyg för en tryggare trafik

Östersundslänken

De närmaste åren fokuserar vi på Östersundslänken. Längs Kyrkgatan, mellan Jamtli och Centralstationen vill vi skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, minska behovet att byta buss för att nå viktiga knutpunkter och öka det kollektiva resandet.

Läs mer om Östersundslänken

Sidan uppdaterad 2024-05-22