Vi bygger för hållbar och trygg trafik

I Östersunds kommun ska alla kunna känna sig trygga i trafiken. Vi bygger, kontinuerligt, en tryggare trafikmiljö framförallt för barn, äldre och funktionshindrade. De är oskyddade i trafiken när de går, cyklar eller åker kollektivt. Vi bygger också för att underlätta för alla östersundsbor att gå, cykla eller åka buss istället för att ta bilen, för att färdas kortare sträckor inom tätorterna. Det ger oss bättre luft, mindre buller och det bidrar till att vi kan bli en fossilfri och energieffektiv kommun år 2030.

Läs mer i kommunens Plan för trafikPDF och i kommunens KlimatprogramPDF

Frösön: Gång- och cykelbana längs Trädgårdsvägen

Karta över Frösön där de nya gång- och cykelbanorna är markerade

De blå linjerna markerar de nya gång- och cykelbanorna. Klicka för större karta

Gång- och cykelbanan från centrala stan genom Badhusparken och Dalhemsparken slutar idag i korsningen Frösövägen - Trädgårdsvägen. Gång- och cykelbanan från Valla slutar idag på Mällbyvägen i höjd med Konvaljevägen. Och det finns en snutt gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan mellan Trädgårdsvägen och Nybovägen.

Vi binder ihop gång- och cykelbanor

Nu binder vi ihop dessa banor. Vi börjar med en gång- och cykelbana längs Trädgårdsvägen med byggstart hösten 2020. 2021 bygger vi gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan och Mällbyvägen. Då får vi ett nytt huvudcykelstråk på Frösön som binder ihop Valla med centrala stan.

Den nya gång- och cykelbanan kommer att ligga på sydvästra sidan längs Trädgårdsvägen.

Vi bygger tryggare korsning

Korsningen Frösövägen - Trädgårdsvägen är en hårt trafikerad och olycksdrabbad korsning. Här bygger vi nu en säkrare överfart för cykeltrafiken.

Översvämningsrisk

Vi passar samtidigt på att bygga bort översvämningsrisken på Frösövägen. Vid snösmältning och kraftigt regn bildas stora vattenpölar i höjd med Frösövägen 18. Nu bygger vi så att det vattnet leds bort i brunnar.

Parkeringsmöjligheterna blir färre

Att bygga in trygghet i trafiken kräver utrymme, vilket innebär att det inte kommer att finnas samma möjligheter att parkera fordon. Parkeringsförbud längs den aktuella sträckan på Trädgårdsvägen gäller från den 24 augusti 2020.

Buller och stök när vi bygger om

Vi började bygga den nya gång- och cykelbanan längs Trädgårdsvägen hösten 2020. Från och med mitten av november pausar vi arbetet över vintern. Några veckors arbete under våren 2021 återstår, innan gång- och cykelbanan är klar. Det blir förstås buller och stök under byggtiden men sen har vi ett sammanhängande cykelbanenät på Frösön och en säkrare trafikmiljö i dessa kvarter.

Frösön: Fritzhemsgatan får gång- och cykelbana och säkrare busshållplatser

Illustration: Fritzhemsgatan som den kommer att se ut med cykelbana och säkrare busshållplatser

Gång- och cykelbanan från centrala stan genom Badhusparken och Dalhemsparken slutar idag i korsningen Frösövägen - Trädgårdsvägen. Gång- och cykelbanan från Valla slutar idag på Mällbyvägen i höjd med Konvaljevägen. Och det finns en snutt gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan mellan Trädgårdsvägen och Nybovägen.

Vi binder ihop gång- och cykelbanor

Nu binder vi ihop dessa banor. Vi börjar med en gång- och cykelbana längs Trädgårdsvägen. 2021 bygger vi gång- och cykelbana längs Fritzhemsgatan och Mällbyvägen. Då får vi ett nytt huvudcykelstråk på Frösön som binder ihop Valla med centrala stan.

De nya gång- och cykelbanorna kommer att ligga på södöstra sidan av Fritzhemsgatan, mot Storsjön, och på östra sidan av Mällbyvägen.

Karta över Frösön där de nya gång- och cykelbanorna är markerade

Den blå linjen markerar den nya gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

Säkrare busshållplatser

Vi bygger också mer trafiksäkra busshållplatser. Några busshållplatser kommer att flyttas något och de blir något färre som en anpassning till en modern busstrafik (minst 400 meter mellan hållplatserna gör att bussarna tar sig fram snabbare).

Gröna ytor mellan bilar och cyklar

Bitvis längs sträckan kommer vi att anlägga nedsänkta grönytor mellan vägbanan och gång- och cykelbanan. De kommer att utgöra diken som tar hand om regn- och smältvatten, men ger också utrymmer för grönska i gatubilden.

Parkeringsmöjligheterna blir färre

Att bygga in trygghet i trafiken kräver utrymme, vilket innebär att det inte kommer att finnas samma möjligheter att parkera fordon längs de aktuella sträckorna.

Buller och stök när vi bygger om

Arbetet längs Fritzhemsgatan påbörjas våren 2021. Det blir förstås buller och stök under byggtiden men sen har vi ett sammanhängande cykelbanenät på Frösön och en säkrare trafikmiljö i dessa kvarter.

Bygget finansieras delvis med statliga medel via det s.k. Stadsmiljöavtalet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-04