Vi bygger för hållbar och trygg trafik

I Östersunds kommun ska alla kunna känna sig trygga i trafiken. Vi bygger, kontinuerligt, en tryggare trafikmiljö framförallt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. De är oskyddade i trafiken när de går, cyklar eller åker kollektivt. Vi bygger också för att underlätta för alla östersundsbor att gå, cykla eller åka buss istället för att ta bilen, för att färdas kortare sträckor inom tätorterna. Det ger oss bättre luft, mindre buller och det bidrar till att vi kan bli en fossilfri och energieffektiv kommun år 2030.

Läs mer i kommunens Plan för trafik Pdf, 635.2 kB., Cykeltrafikprogram Pdf, 21.1 MB. och Klimatprogram Pdf, 1.5 MB.

Centralstationen: Gång- och cykelbro över järnvägen

Dataanimerad bild med nya gång- och cykelbron vid Centralstationen

I Östersund utgör järnvägen en barriär mellan staden och Storsjön. Med en gång- och cykelbro över järnvägen vid Centralstationen kommer det att finnas ännu ett sätt att söka sig ner till sjöstranden. För de cirka 2 000 personer som kommer att bo på Storsjö strand, när området är fullt utbyggt, blir det dessutom nära till både buss- och tågavgångar. På så sätt stimulerar bron till hållbara resor.

Dataanimerad bild med nya gång- och cykelbron vid Centralstationen

Från Österängsparken till Storsjöns strand

Brons landfästen kommer att ligga i Österängsparken och vid Storsjö Strand. Det kommer att finnas trapphus och hiss på stationsområdet och vid det södra landfästet. Bron kommer att blir cirka 200 meter lång.

Bygget påbörjas i augusti 2021 och förväntas pågå i, drygt, ett år.

Läs mer om hur trafiken i området påverkas

Eftersom bron går över järnvägen är det Trafikverket som är byggherre.

Läs mer om gång- och cykelbron vid Östersunds centralstation på Trafikverkets hemsida

Dataanimerad bild med nya gång- och cykelbron vid Centralstationen

Frösön: Gång- och cykelbana längs Storsjöns strand, Norra Strandvägen och Bergsgatan

Karta över östra Frösön med den nya gång- och cykelbanan markerad

Den blå linjen markerar den nya gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

I arbetet med att bygga ut gång- och cykelstråken på Frösön, förbättrar vi nu gång- och cykelmöjligheterna efter Bergsgatan. 

Förbättringar kommer att göras från bron i Dalhemsparken och efter hela Norra Strandvägen. Befintlig gång- och cykelväg kommer breddas, det blir ny belysning och efter Norrastrandvägen ska en uppdelning av gångare och cyklister ske.  

Norrastrandvägen binds ihop med Bergsgatan med en serpentinväg genom det lummiga skogspartiet. 

Väl uppe på Bergsgatan breddas den befintliga gång- och cykelvägen mot berget.

Vi passar samtidigt på att förnya vatten- och avloppsledningar samt låter Jämtkraft förnya sina ledningar.

Busshållplatsen vid Per Magners väg kommer att bli tillgänglighetsanpassad.

Buller och stök när vi bygger om

Vi börjar att bygga den nya gång- och cykelvägen våren 2021 och vi räknar med att vara klara hösten 2022.  

Arbetet efter Bergsgatan kommer vara omfattande. På utsidan av vägen utanför bergrummet sätter vi en stödmur. På så sätt motverkar vi rasrisk i slänten nedanför.  Längre upp kommer vi att spränga för att bredda den befintliga gång- och cykelvägen.  

Vi hoppas på din förståelse under byggtiden. Det blir förstås buller och stök men sen har du en säkrare trafikmiljö i dina kvarter.  

Avstängning av Bergsgatan från maj 2022

Bergsgatan har varit avsängd under hösten 2021 men är åter öppen. 1 maj 2022 räknar vi med att åter stänga gatan fram till augusti.

Vi behöver stänga av eftersom vi spränger djupa schakt och förlänger ledningar i marken. Cyklister och terränglöpare ska inte ta vägar som leder ner på den avstänga delen av Bergsgatan - se bilden nedan.

Personer som bor inom avstängt område har tillgång till sin fastighet under byggtiden.

De fastigheter som berörs av sprängningsarbeten kommer att bli kontaktade av kommunen. Fastigheterna som ligger närmast kommer att besiktas innan vi börjar spränga.

Den svarta markeringen visar var Bergsgatan är avstängd från och med september. Klicka på bilden så förstoras den.

Bild på Bergsgatan med bred gång- och cykelväg efter den branta bergväggen

Bergsgatan med ny, breddad gång- och cykelväg.

Stadsmiljöavtalet

För att främja hållbara stadsmiljöer sluter Trafikverket avtal med kommuner om delfinansiering av projekt som, bland annat, leder till "en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik".

Östersunds kommuns stadsmiljöavtal med Trafikverket slöts i juni 2018. Avtalet omfattar totalt 12 projekt till en kostnad av närmare 135 miljarder kronor, varav Trafikverket står för hälften. Projekt som ingår i stadsmiljöavtalet är, bland andra, satsningen på elbussar, flera av stans nya gång- och cykelbanor samt gång- och cykelbro över järnvägen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-01-10