Vi bygger för hållbar och trygg trafik

I Östersunds kommun ska alla kunna känna sig trygga i trafiken. Vi bygger, kontinuerligt, en tryggare trafikmiljö framförallt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. De är oskyddade i trafiken när de går, cyklar eller åker kollektivt. Vi bygger också för att underlätta för alla östersundsbor att gå, cykla eller åka buss istället för att ta bilen, för att färdas kortare sträckor inom tätorterna. Det ger oss bättre luft, mindre buller och det bidrar till att vi kan bli en fossilfri och energieffektiv kommun år 2030.

Läs mer i kommunens Plan för trafik Pdf, 635.2 kB., Cykeltrafikprogram Pdf, 21.1 MB. och Klimatprogram Pdf, 1.5 MB.

Centralstationen: Gång- och cykelbro över järnvägen

Med en gång- och cykelbro över järnvägen vid Centralstationen kommer det att finnas ännu ett sätt att söka sig ner till sjöstranden.

Här hittar du mer information om gång- och cykelbron över järnvägen.

Frösön: Gång- och cykelbana längs Storsjöns strand, Norra Strandvägen och Bergsgatan

Karta över östra Frösön med den nya gång- och cykelbanan markerad

Den blå linjen markerar den nya gång- och cykelbanan. Klicka för större karta

Det här ska vi göra:

  • Bredda befintlig gång- och cykelväg
  • Även bilvägen breddas något
  • Sätta upp ny belysning
  • Dela upp cyklister och gångare längs med Norra Strandvägen
  • Binda ihop Norra Strandvägen med Bergsgatan med en väg genom det lummiga skogspartiet. Uppe på Bergsgatan breddar vi den befintliga gång- och cykelvägen mot berget.
  • Förnya vatten- och avloppsledningar (Jämtkraft passar också på att förnya sina ledningar samtidigt)
  • Tillgänglighetsanpassa busshållplatsen vid Per Magners väg.

När?

Bygget av den nya gång- och cykelvägen startade våren 2021.

  • Från och med 2 maj 2022 stängs Bergsgatan åter igen av.
  • Busstrafiken släpps på igen från och med 29 augusti.
  • Från och med 19 september öppnas vägen för allmänheten igen.
Bild av tidslinje

Klicka på tidslinjen så förstoras den.

Varför?

I takt med utbyggnade av området "bakom berget" behöver vi bygga ut gång- och cykelstråket och samtidigt förstärka vägen för att den ska klara ökad trafik.

Vi behöver stänga av eftersom vi spränger djupa schakt och förlänger ledningar i marken.

Alternativ körväg:

Du hittar alternativa körvägar på kartan över större trafikstörningar

Observera att cyklister och terränglöpare inte ska ta vägar som leder ner på den avstänga delen av Bergsgatan.

Personer som bor inom avstängt område har tillgång till sin fastighet under byggtiden.

Bild på Bergsgatan med bred gång- och cykelväg efter den branta bergväggen

Bergsgatan med ny, breddad gång- och cykelväg.

Stadsmiljöavtalet

För att främja hållbara stadsmiljöer sluter Trafikverket avtal med kommuner om delfinansiering av projekt som, bland annat, leder till "en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik".

Östersunds kommuns stadsmiljöavtal med Trafikverket slöts i juni 2018. Avtalet omfattar totalt 12 projekt till en kostnad av närmare 135 miljarder kronor, varav Trafikverket står för hälften. Projekt som ingår i stadsmiljöavtalet är, bland andra, satsningen på elbussar, flera av stans nya gång- och cykelbanor samt gång- och cykelbro över järnvägen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-05-30