ResVis – App för hållbart resande

Östersunds kommun är med och utvecklar en app för hållbart resande. Appen ResVis ger information om resalternativ, klimatutsläpp och restid för olika transportsätt. Dessutom belönar den gröna trafikval.

Under våren 2022 planeras ResVis bli tillgänglig för allmänheten.

Hjälp för hållbart resande

Tanken är att appen ska kunna vara ett sätt att hjälpa oss att minska våra utsläpp, genom att få oss att välja det smartaste sättet att resa på.

Användarna kan därför se hur val av transportmedel påverkar miljön och deras hälsa. Ruttplaneraren presenterar både olika transportmedel och varje alternativs koldioxidutsläpp. Appen känner automatiskt igen det valda färdsättet. Dessutom ger appen personlig information om vanliga rutter, vägförhållanden och trängsel.

Appen belönar gröna val. Att välja hållbara transporter är viktigt om vi ska nå målet att Östersunds kommun ska vara fossilbränslefritt 2030.

ResVis kan bidra till hållbar stadsplanering

Förutom att fungera som en ruttplanerare ska ResVis även mäta resekedjor och koldioxidavtryck. De här uppgifterna gör det möjligt för stadsplanerare att mäta trafiksituationen i staden, till exempel vilka cykelstråk som är populära och i framtiden kunna planera efter den informationen.

Samarbetspartnerna i projektet som ligger bakom appen vill bidra till att skapa grönare och mer hållbara urbana mobilitetssystem. Genom att gå samman hoppas man skapa en spännande lösning som kommer att gynna alla parter.

Om projektet

Pilotprojektet som tar fram appen ResVis heter "Sustainable Insights: Measure, inform, mobilise" (MIM). Det är finansierat av Nordic Innovation* och ska utveckla en digital lösning som gör det möjligt för både en kommun och kommunens medborgare att bli informerade om aktuella trafiksituationer och samtidigt sporras till att göra mer hållbara transportval. Bakom projektet står Östersunds kommun och bolagen Applied Autonomy, Kobla, och Moprim. Projektet pågår mellan den 1 september 2020 till 28 februari 2023.

*Projektet samfinansieras av Nordic Innovation genom deras Nordic Smart Mobility and Connectivity-program. Programmet syftar till att utveckla ett mer hållbart och anslutet transportsystem i Norden och skapa möjligheter för nordiska företag.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-12-21