Gå eller cykla till skolan

Två barn som cyklar till skolan med en förälder.

Att gå eller cykla till skolan har många positiva effekter på våra barn. Det kan kännas som en utmaning men fördelarna är så stora att det faktiskt kan vara värt att se över morgonrutinen. Testa till exempel en vandrande/cyklande skolbuss!

Starta en vandrande/cyklande skolbuss

En vandrande eller cyklande skolbuss går ut på att ni som föräldrar turas om att följa dina och andras barn till och från skolan genom att promenera eller cykla tillsammans.

Du kan vara med och starta en vandrande eller cyklande skolbuss i ditt område. Exempelvis kan varje familj ansvara för varsin dag i veckan och följer då alla barn både till skolan exempelvis klockan 8 och hem igen klockan 16. Man kan även låta barnen själva följas åt till och från skolan men då bör barnen vara något äldre och skolvägen lämplig för gång och cykling.

Hur kommer vi igång?

  • Prata med andra föräldrar och barn för att se om det finns intresse.
  • Starta med små mål, någon eller några dagar i veckan är bättre än inga alls.
  • Gör ett schema för hela terminen med tider och vem som ansvarar för vilken dag. Se också till att allas telefonnummer finns med.
  • Bestäm om ni vill ha en gemensam mötesplats som ”hållplats” eller om påstigning ska ske efter vägen.

Tips till skolan: Informera föräldrar om vandrande skolbussar på föräldramöten. Ta med kartor och klasslistor för att underlätta planering.

Hur många bör vara med?

Cirka fem familjer som samarbetar kan vara lämpligt eftersom det innebär att varje familj har ansvar för en dag i veckan. Finns fler vuxna i familjen kan även dessa turas om att följa. Då har du som enskild förälder exempelvis ansvar för en dag var fjortonde dag.

Tänk på att det bör vara ett lagom avstånd mellan deltagarnas bostadshus så att inte uppsamlings- och avlämningsrundan tar för lång tid.

Hur gör vi om skolan slutar vid olika tider?

Det kan vara praktiskt att begränsa sig till barn med samma tider, men man kan också hämta barn vid två tider på eftermiddagen eller ordna sällskap med äldre syskon. Eller så går man bara på morgonen.

Hur gör vi om någon får förhinder?

Bestäm vad som gäller om någon blir sjuk, det gäller både föräldrar och barn. Det är viktigt att alla som deltar är överens i förväg om vilka regler som gäller. Kanske kan man skaffa en ersättare eller låta barnen gå själva eller med ett äldre syskon om det är möjligt.

Vad ska vi tänka på när det gäller säkerhet?

En vandrande eller cyklande skolbuss är en överenskommelse mellan föräldrar och därmed ett gemensamt ansvar för dem som ingår i aktiviteten. Bestäm på förhand hur ansvarsfördelningen ska se ut.

Tänk på att använda reflexer och reflexvästar under den mörka årstiden samt cykelhjälm vid cykling.

Välj även så trafikvänliga vägar som möjligt. Det är bra att barnen lär sig hitta den säkraste vägen, så blir det tryggare att låta dem gå själva när de blir äldre.

Fördelar med att gå och cykla till skolan

  • Motion för både barn och föräldrar
  • Tid att umgås med familj och kompisar
  • Frisk luft på morgonen ger piggare barn som bättre kan koncentrera sig på skolarbetet och orkar mer
  • Mindre trafik på skolvägen och vid skolorna när färre föräldrar skjutsar
  • Mindre växthusgaser och bättre luft
  • Minskade kostnader när ni använder bilen mindre
Sidan uppdaterad 2023-06-22