Europeiska mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan är en årligt återkommande kampanj som syftar till att införa och främja hållbara transportlösningar och ge fler möjlighet att pröva alternativ till bilen. Östersund har deltagit i kampanjen varje år sedan starten 2002.

Årets tema är hållbar mobilitet

Europeiska mobilitetsveckan har ett nytt tema varje år. Kampanjen belyser det viktiga omställningsarbetet som behövs, och pågår, för att vi som region och kommun ska nå det uppsatta målet om ett fossilbränslefritt 2030.

Tema: Hållbar mobilitet - sunt och tryggt

Slogan: Håll dig frisk, res hållbart

Aktiviteter under veckan

Under Europeiska mobilitetsveckan arrangeras varje år Klimatseminariet (onsdag 22/9). Det ska inspirera till ett fortsatt arbete för minskar klimatpåverkan genom intressanta föreläsningar och möten. Under seminariet sker också utdelning av Östersunds kommuns miljöpris.

På gång i kommunen:

  • Parkeringsledningssystem i centrum.
  • Ny elbusslinje mellan Valla och Odenskog.
  • Green Flyway
  • Fler cykelmätare uppsatta.
  • Östersund är pilotkommun i ny kartläggning och mätning av cykeltrafik.
  • Östersund är pilotkommun i ett nordiskt digitaliseringsprojekt kring hållbara resor.

 

Europeiska trafikantveckan arrangeras årligen den 16-22 september av Östersunds kommun med partners. Kampanjen, som internationellt kallas European Mobility Week, omfattar ett stort antal länder i Europa. 2020 deltog cirka 3 300 städer i 53 länder och i Sverige deltog 42 kommuner.

 

Östersund - Segrare i Europeiska trafikantveckan 2014

Östersund – Bästa arrangör av Europeiska trafikantveckan 2014 

I mars 2015 vann Östersund priset som bästa arrangör av Europeiska trafikantveckan 2014. Det var tredje året i rad som Östersunds kommun var finalist i Europakommissionens pris­ut­delning för städer som deltagit i kampanjen.

Se filmen om Östersunds kommuns arbete med hållbart resande som gjorts av Europakommissionen!


Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-04-21