Europeiska mobilitetsveckan

Europeiska mobilitetsveckan är en årligt återkommande kampanj som syftar till att införa och främja hållbara transportlösningar. Den belyser det pågående och nödvändiga omställningsarbetet för att vi som kommun ska nå det uppsatta målet att vara fossilbränslefria 2030.

16-22 september varje år

Europeiska mobilitetsveckan arrangeras årligen den 16-22 september av Östersunds kommun med partners. Östersund har deltagit i kampanjen varje år sedan starten 2002.

Årligen återkommande aktiviteter under veckan

Under Europeiska mobilitetsveckan arrangeras varje år Klimatseminariet. Under seminariet sker också utdelning av Östersunds kommuns miljöpris.

Klimatseminariet

Klimatseminariet arrangeras varje år under Europeiska mobilitetsveckan. 2022 är datumet 21 september. Det ska inspirera till ett fortsatt arbete för minskad klimatpåverkan genom intressanta föreläsningar och möten.

Läs mer om Klimatseminariet

Östersunds kommuns miljöpris

Priset delas ut till företag, privatpersoner, organisationer eller andra. Priset uppmuntrar till insatser som bidrar till hållbar utveckling i Östersunds kommun.

Miljöpriset delas ut på klimatseminariet under Europeiska mobilitetsveckan.

Läs mer om Östersunds kommuns miljöpris

Hållbar mobilitet i Östersunds kommun

Här är några av de saker som har genomförts och är på gång i vår kommun:

Östersund – Bäst i Europa 2014 

Östersund - Segrare i Europeiska trafikantveckan 2014

Bästa arrangör av Europeiska trafikantveckan 2014 

I mars 2015 vann Östersund priset som bästa arrangör av Europeiska trafikantveckan 2014. Det var tredje året i rad som Östersunds kommun var finalist i Europakommissionens pris­ut­delning för städer som deltagit i kampanjen.

Se filmen om Östersunds kommuns arbete som gjordes av Europakommissionen i samband med utmärkelsen!

Om Europeiska mobilitetsveckan

Den Europeiska mobilitetsveckan äger rum den 16–22 september varje år.

Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Kampanjen omfattar ett stort antal länder i Europa. 2020 deltog cirka 3 300 städer i 53 länder och i Sverige deltog 42 kommuner.

Olika aktiviteter i olika kommuner

Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Tidigare Trafikantveckan

Europeiska mobilitetsveckan fick nytt namn 2021, tidigare hette den Trafikantveckan. Namnbytet skedde efter omröstning bland deltagande kommuner hösten 2020. Det engelska namnet på veckan är European Mobility Week.

Sidan uppdaterad 2023-05-04