Elbussar

Animerad bild av elbuss vid en laddstation

Östersunds kommun satsar på miljövänliga elbussar. Det är ett led i att nå målet att bli fossilbränslefritt och energieffektivt till 2030. Elbussarna körs på lokalproducerad och förnybar el och dessutom ges fler möjligheten att åka kollektivt då linjenätet har utvidgats och turtätheten ökat.

Nu rullar elbussarna på Östersunds gator. I mars 2018 levererades de tre första elbussarna och den 16-17 mars invigdes elbusslinjen. Linjen går mellan Torvalla och Brittsbo. Den nya elbusslinjen har gjort att det nya bostadsområdet Brittsbo och närliggande Sånghusvallen, i Krokoms kommun, får kollektivtrafik.

Östersunds kommuns satsning på elbussar sker i samarbete med Nettbuss, Länstrafiken, Region Jämtland Härjedalen, Jämtkraft, Trafikverket och Krokoms kommun.

Elbussarna bidrar till en attraktivare stadsmiljö genom mindre buller och luftföroreningar, vilket är välkommet för både resenärer, chaufförer och närboende.
Dessutom har de en lägre klimatpåverkan än dagens bussar. 

Invigning av elbusslinje

 

Hur fungerar elbussarna?

 

På ändstationerna, i Torvalla och Brittsbo, har det under 2017 byggts laddstationer. Elbussarna laddas där i 6-8 minuter via en så kallad pantograf. Det är Östersunds kommun som bygger laddningsstationerna, halva kostnaden finansieras av Trafikverket genom Stadsmiljöavtalet som syftar till att skapa hållbara städer.

Vart går elbusslinjen?

Elbusslinjen heter linje 6 och har ungefär samma sträckning som gamla linje 6 hade från Torvalla till centrum. Från centrum har nya linje 6 ersatt gamla linje 2 till Lugnvik, och har sedan förlängts från Lugnvik till Sånghusvallen och Brittsbo. Linje 6 har cirka 100 avgångar varje dag.

Kostnader och tidsplan

2016: Hållplatsen i Brittsbo började byggas.

2017: Laddstationerna på ändhållplatserna byggdes.

2018 mars: Elbussarna togs i bruk och elbusslinjen invigdes.

Satsningen har kostat drygt 7 500 000 kronor, inklusive laddinfrastruktur, hållplatser, vändplan, skyltar med realtidsvisning och uppvärmda plattor.

3 175 000 kronor finansierades av Trafikverket genom Stadsmiljöavtalet.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-07-26