Hållplats Brunnsgränd

Hållplatsen ska tillgänglighetsanpassas. Men utöver det planeras inga större förändringar.

Vad som ska göras

Vid Hållplats Brunnsgränd planeras inga större förändringar. De två väderskydd som finns här idag byts ut och tillgängligheten förbättras så att dagens krav uppfylls. Till exempel behöver nivåskillnader anpassas så att det blir lättare att kliva av och på bussen.

Hållplats Brunnsgränd byggs samtidigt som Hållplats Järnvägsstationen och påbörjas tidigast 2026.

Sidan uppdaterad 2024-06-13