Enskilda vägar

En väg där varken Trafikverket eller en kommun är väghållare, kallas "enskild väg". Det är fastighetsägarna längs vägen som är väghållare och de går ofta ihop i en vägförening.

Enskilda vägar inom tättbebyggt område

På de enskilda vägar som finns inom tättbebyggt område är det kommunen som råder över hastigheter, parkeringar och parkeringsförbud. Har du synpunkter eller önskemål om sådant, ska du alltså vända dig till oss på kommunen.

På kommunens karta ser du vilka vägar som är enskilda.

Östersundskartan
Se under Trafik och infrastruktur och välj Väghållare

Enskilda vägar utanför tättbebyggt område

Har du synpunkter på en enskild väg på landsbygden? Då kan du

lämna förslag på ändring av trafikregel till Länsstyrelsen

Bidrag till enskilda vägar

Det mesta om enskilda vägar; till exempel hur du söker bidrag, kan du läsa om på

Trafikverkets hemsida om enskilda vägar

OM en vägförening får bidrag från Trafikverket får den också ett mindre bidrag från Östersunds kommun. Men bidrag ska först sökas hos Trafikverket.

Sidan uppdaterad 2024-03-15