Enskilda vägar

Här hittar du information om vad som gäller för att köra på enskilda vägar, hur du tar reda på vem som är väghållare för en viss väg, eller hur du gör om du vill bli väghållare.

De vägar i Östersunds kommun som inte staten eller kommunen ansvarar för kallas för enskilda vägar. Du kan ofta, men inte alltid, känna igen en enskild väg på skylten som markerar vägen. Skylten är gul med svart text och har en pilformad ram i rött.

Vem får använda en enskild väg?

I de flesta fall är det tillåtet för vem som helst att köra på allmän väg. De vägar som får bidrag från Trafikverket är skyldiga att hålla öppet för allmän trafik.

Om väghållaren inte får statligt bidrag får hen till exempel sätta upp en bom för att hindra andra från att använda vägen. Enskilda vägar utan statsbidrag är vanligtvis skogsbilvägar.

En väghållare som får statsbidrag har dock rätt att tillfälligt spärra av vägen för trafik till exempel på grund av tjällossning eller liknande händelser.

Vem är väghållaren?

Trafikverkets webbplats Nationell vägdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du via en karta få reda på om en väg är statlig, kommunal eller enskild.

Vill du veta vem som är väghållare för en viss väg?

Kontakta Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygga eller sköta enskild väg - vara väghållare

Om ni är flera fastighetsägare som vill gå ihop för att bygga eller sköta en enskild väg är det vanligt att först bilda en gemensamhetsanläggning och därefter bilda en samfällighetsförening för att förvalta den enskilda vägen.

Både en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening bildas genom lantmäteriförrättningar som den kommunala lantmäterimyndigheten utför.

Läs mer om lantmäteriförrättningar.

Hur bekostar man drift och underhåll av en enskild väg?

De kostnader för drift och underhåll av en enskild väg som inte bekostas via bidrag från Trafikverket eller kommunen ska du som är väghållare betala.

Om väghållaren är en vägförening, samfällighetsförening eller liknande fördelas kostnaderna för drift och underhåll på föreningens medlemmar. Hur stor del varje föreningsmedlem betalar beror på vilket andelstal medlemmens fastighet har i föreningen.

Om man bildat en gemensamhetsanläggning för den enskilda vägen står det i anläggningsbeslutet vilka andelstal som de deltagande fastigheterna har.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-11-13