Enskilda vägar

Vägar som vägföreningar ansvarar för kallas "enskild väg".

Det mesta om enskilda vägar; till exempel hur du söker bidrag, kan du läsa om på

Trafikverkets hemsida om enskilda vägar

Enskilda vägar inom tättbebyggt område

På de enskilda vägar som finns inom tättbebyggt område är det kommunen som råder över hastigheter, parkeringar och parkeringsförbud. Har du synpunkter eller önskemål om sådant, ska du alltså vända dig till oss på kommunen.

På kommunens karta ser du vilka vägar som är enskilda.

Östersundskartan
Se under Trafik och infrastruktur och välj Väghållare

Enskilda vägar utanför tättbebyggt område

Har du synpunkter på en enskild väg på landsbygden? Då kan du

lämna förslag på ändring av trafikregel till Länsstyrelsen

Delägare som inte betalar

Om du har problem med delägare som inte betalar vägavgiften kan ni få hjälp av Kronofogden att driva in den. Generellt handlar det om en kostnad på 600 kronor per år, som man även kan begära att få tillbaka.

Mer information finns hos Kronofogden

Sidan uppdaterad 2023-08-28