Ungdomsteamet

Ungdomsteamet är trygga vuxna som jobbar uppsökande för att träffa och lära känna ungdomar på deras egna villkor och arenor. Allt för att bygga relationer och skapa möjligheter till en meningsfull fritid och en ökad psykisk hälsa. Det är viktigt för teamet att fatta beslut tillsammans med ungdomarna och inte åt dem. 

Ungdomsteamet är ett team på fyra personer, alla med olika kompetenser, som jobbar inom hela Östersunds kommun. Fokus ligger på unga i åldrarna 12-20 år. Vi är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen och om vi inte hjälpa till med exakt det som vill upplevas, så kan vi hänvisa till massor av härliga kollegor i andra verksamheter.

Teamet arbetar på ett coachande sätt och med motiverande samtal. Eftersom de vill träffa ungdomarna så mycket som möjligt jobbar de både dagtid, kvällstid och helger för att ha möjlighet att träffa ungdomarna på skolan, fritidsgårdarna, på stan eller andra platser där ungdomarna gillar att vara. De finns också tillgängliga under större arrangemang som till exempel Storsjöyran. Ungdomsteamet samverkar med föreningsliv, skola, fritidsgårdar och myndigheter för att bli en del av den helhet som Östersunds kommun vill skapa för att ungdomar ska älska att leva här.

Det kan vara bra att veta att Ungdomsteamet har tystnadsplikt, men också anmälningsskyldighet. Det betyder att det som sägs stannar hos teamet, men om de får veta att någon far illa så behöver de agera. 

Vi som jobbar
Johan Nordin – Teamledare
070-205 71 15

Amanda Bruman
076-112 32 02

Emanuel Försth
076-112 07 52

Tobias Fransson
076-306 31 45

Serwa Hajo
076-306 30 57

Sidan uppdaterad 2024-01-25