Tomter Lit

Här hittar du kommunala småhustomter som är ute för försäljning i Lit. Lit ligger cirka två mil nordost om Östersund kring Indalsälven och dess tillflöden Hårkan och Långan.

Till Krokom är det cirka tre mil och till Åre cirka 10 mil. I Lit finns kommunal service så som förskola och skola och goda möjligheter till rikt friluftsliv. Här finns också matvarubutik, café och mycket mer.

För dig som står i tomtkön

Just nu finns det inga tomter i Lit som riktar sig specifikt till dig som står i tomtkön.

För allmänheten

Just nu finns det inga tomter i Lit som riktar sig till allmänheten.

Bild på en man och en kvinna med fiskespö i händerna med indalsälven i bakgrunden

Syntolkning: En kvinna och en man med fiskespö i händerna, på väg upp för en trappa, med Indalsälven i bakgrunden.

 

Sidan uppdaterad 2024-04-23