Tomter Orrviken

Här hittar du kommunala småhustomter som är ute för försäljning i Orrviken. Orrviken ligger cirka 1,8 mil sydväst om Östersund vid Storsjön. Till Bydalsfjällen är det knappt sju mil och till Svenstavik är det lite drygt fyra mil.

I Orrviken finns kommunal service så som förskola och skola och goda möjligheter till rikt friluftsliv.

För dig som står i tomtkön

Just nu finns det inga tomter i Orrviken som riktar sig specifikt till dig som står i tomtkön.

För allmänheten

Just nu finns det inga tomter i Orrviken som riktar sig till allmänheten.

Sidan uppdaterad 2024-04-23