Registrera din vattenbrunn

Genom att registrera brunnen i Brunnsarkivet skyddar du din brunn bättre och du hjälper till att öka kunskapen om grundvattnet i kommunen.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som gör det enklare för myndig­heter, kommuner och räddnings­tjänst att lokalisera och iden­tifiera enskilda ­brunnar. Det är frivilligt att registrera din brunn i Brunns­arkivet. Har du redan registrerat din brunn kan du uppdatera din information om den.

Varför ska jag registrera min brunn?

Det finns flera anledningar till att registrera din brunn:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att se var din brunn är
  • Kommunen vet var din brunn är när det är dags att ta fram översiktsplaner, detalj­planer eller vid andra förändringar som påverkar din brunn
  • Räddnings­tjänsten har möjlighet att skydda din brunn om en miljö­olycka skulle inträffa i området
  • Du bidrar till ökad kunskap om tillgången och kvaliteten på grund­vattnet i olika områden i kommunen

Myndigheten Sveriges geologiska under­sökning (SGU) har tagit fram Brunnsarkivet för att öka kunskapen om lokal grund­vatten­kvalitet och kvantitet.

Sidan uppdaterad 2024-04-05