Visselblåsning

Östersunds kommun har infört en visselblåsarfunktion. Där kan alla, till exempel medarbetare och allmänhet, anmäla misstanke om missförhållande inom kommunen. Visselblåsar­funktionen erbjuder anonymitet för anmälaren.

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Ditt engagemang är en viktig del i det arbetet. Alla ska ha möjlighet att anmäla misstanke om missförhållande inom kommunen. Det kan till exempel handla om att du har en misstanke om:

 • muta
 • bedrägeri
 • stöld
 • tjänstefel
 • grova avvikelser mot interna regler eller riktlinjer
 • en situation där någon utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv eller en närstående

Så anmäler du

För att lämna en anmälan skickar du en rapport via vår visselblåsar­funktion. Du kan välja mellan att skicka in en skriftlig eller muntlig rapport.

Du väljer själv om du vill vara anonym eller om du vill lämna kontakt­uppgifter. Om du är anställd och vill lämna dina kontakt­uppgifter kan du känna dig trygg i att vi hanterar dina person­uppgifter med sekretess. Om du inte är anställd så blir din anmälan en inkommen allmän handling. Läs mer om vad som gäller kring allmänna handlingar längre ner på sidan.

Lämna anmälan/visselblås

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

 • Använd inte företagets dator eller nätverk.
 • Skriv av den här länken och skriv in i din webbläsare för att komma till systemet där du anmäler: https://whistle.qnister.com/ostersundskommun

Mer om anonymitet och säkerhet

Om du vill anmäla misstanke om missförhållande och vara anonym är din säkerhet och anonymitet av högsta vikt för oss. Din rapport kommer vara krypterad och inga IP‑adresser kan spåras. Du kan känna dig trygg i att dela med dig av din information.

I din skriftliga rapport har du möjlighet att välja om du vill ange kontaktuppgifter eller förbli helt anonym. Följ instruktionerna i formuläret.

Spara ditt ID och lösenord

När du har lämnat in din rapport får du ett ID och lösenord som visas på skärmen. Det är viktigt att du sparar ditt ID och lösenord för att ha möjlighet att logga in och följa din rapport. Eftersom vi inte loggar någon information om dig är det enda chansen för oss att kommunicera. Efter inlämnad rapport får du ett meddelande från utredaren i det inloggade läget inom sju dagar.

Anmälan blir en allmän handling

Rapporten som du lämnar in blir en allmän handling. Delar av rapportens innehåll kan vara skyddat av sekretess, beroende på vilka uppgifter du lämnat och vilka personer det berör.

Efter att du lämnat in en anmälan

När du skickat in en anmälan skickas den till vår externt upphandlade part Qnister. De går initialt igenom och bedömer din anmälan. Därefter vidtar de olika åtgärder:

 • Om Qnister anser att anmälan är ett vissel­blåsar­ärende skickar de vidare ärendet till kommunens interna vissel­blåsar­funktion. Där ingår chefs­jurist, säkerhets­chef och förhandlings­chef. Den interna vissel­blåsar­funktionen utreder därefter ärendet och rapporterar till kommun­direktör.
 • Om anmälan gäller så kallad särskild befattnings­havare (exempelvis kommun­direktör och förvaltnings­chef) hanterar en extern utrednings­funktion ärendet. De rapporterar sedan till kommunen (men inte till den som ärendet omfattar, utan till kommun­direktör eller om anmälan gäller kommun­direktör så går ärendet till kommun­styrelsens ordförande).
 • Om Qnister anser att ditt ärende inte är ett visselblåsar­ärende avslutar de ärendet. De skickar varje halvår en samman­ställning över vilka ärenden som de gallrat bort till kommunens interna visselblåsar­funktion.

Vilken tid ditt ärende tar beror på ärendets innehåll. Du får en första återkoppling inom sju dagar via det inloggade läget. Du ska därefter få en återkoppling inom tre månader om vad som skett i ärendet.

Sidan uppdaterad 2022-06-29